För mig är det självklart att kriminella personer inte ska kunna driva skola i Sverige.

Skolan ska ta ansvar för Sveriges framtid och miljontals kronor i skattepengar.

Det är ett stort ansvar. Så låt oss vara ärliga: Alla är inte lämpliga att ta det ansvaret.

Därför välkomnar jag att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu lagt fram ett förlag till riksdagen som innebär att lämpligheten hos alla som vill starta en skola prövas.

I de fall ägare eller ledning dömts för brott eller har bristande resurser kan tillståndet dras in. Oseriösa och direkt kriminella aktörer ska bort från välfärden.

För mig som socialdemokrat är detta självklart. Vem som helst ska inte kunna driva skola i Sverige.

Att SD nu plötsligt säger nej till alla förslag om att skapa ordning och reda i skolsystemet kan inte tolkas på annat sätt än att SD försöker göra sig till ett stödparti åt Moderaterna

Matilda Ernkrans (S)

Samhället behöver kunna kontrollera den som ansöker om tillstånd att ta hand om våra barn och unga.

Precis som en arbetsgivare ber om referenser när någon söker jobb, eller att personalen i förskolan och skolan behöver visa utdrag ur Polisens belastningsregister innan de får anställning.

Men det tycker inte Sverigedemokraterna. Eftersom SD tycker att det är orättvist att inte också kommunerna ska genomgå prövning så tänker de rösta nej.

Det är ett hisnande resonemang som bygger på en felaktig tankevurpa.

I Sverige, och alla andra demokratier, är det medborgarna som i allmänna val utkräver ansvar av de folkvalda.

Menar SD på allvar att kommunerna bör ansöka om tillstånd att få bedriva skola – något de enligt lag är skyldiga att göra?

Men kanske ska man inte förvånas. SD har under mandatperioden visat att de byter politik när det passar.

Man lovar runt men håller tunt. Religiösa friskolor ska få finnas kvar.

Till skillnad från SD tror inte jag att det går att jämföra skolan med en korvkiosk

Matilda Ernkrans (S)

SD lovade väljarna att stoppa vinstjakten i skolan men struntar nu helt i att svenska skattebetalares pengar slussas ut till skatteparadis i stället för att gå till lärarna och eleverna i skolan.

SD säger att friskolor får ”ta ut vilka vinster man vill, det är som vilket företag som helst”.

Men det är helt fel. Att driva skola är inte som att driva ”vilket företag som helst”.

Det innebär att ta ansvar för barn och ungdomars framtid. En elev kan inte reklamera och få tillbaka en misslyckad skolgång.

Till skillnad från SD tror inte jag att det går att jämföra skolan med en korvkiosk.

Det är dags att göra upp med den naiva synen på avregleringar och konkurrens inom välfärden som främst Moderaterna stått för i decennier.

Att SD nu plötsligt säger nej till alla förslag om att skapa ordning och reda i skolsystemet kan inte tolkas på annat sätt än att SD försöker göra sig till ett stödparti åt Moderaterna, i stället för att driva de frågor man lovade väljarna.

De flesta svenskar som följt skoldebatten vet vad som behöver göras: Reglerna kring vem som får driva skola behöver skärpas.

Oseriösa och kriminella aktörer ska ut. Religiösa friskolor måste förbjudas och vinstjakten stoppas. Insynen i friskolor ska öka och meddelarfrihet gälla.

Det är inte rimligt att personal och medborgare ska ha väsentligt sämre rättigheter att påtala missförhållanden eller ges insyn i verksamheten bara för att det är ett börsnoterat bolag.

Allt detta är Socialdemokraterna tydliga med. Vi vill ha ordning och reda i skolsystemet. Det står i skarp kontrast till SD:s vacklande och pajaskonster.