Det var i höstas Livs ombudsman upptäckte en rad avtalsbrott på ett företag i Linköping med runt 20 anställda.

De anställda på en av företagets avdelningar arbetade tvåskift, men var ändå schemalagda 40 timmar i veckan i stället för 38 timmar som avtalet anger.

De fick inte övertidsersättning för de två extra timmarna och inte heller ob-tillägg för de lördagar de jobbade.

När ombudsmannen krävde att få ta del av dokumentation av arbetstid och lönespecifikationer två år tillbaka i tiden fick han bara uppgifter för sex anställda, enligt den stämningsansökan Livs nu lämnat in till Arbetsdomstolen.

Av de handlingar facket fick ut framgår att fem av de sex anställda hade arbetat mer än de 200 timmar övertid under förra årets första tio månader.

En av de anställda hade arbetat 721 timmar övertid under perioden.

200 timmar är den övertidsgräns som arbetstidslagen anger för ett år, och samma gräns gäller i kollektivavtalet eftersom företaget och facket inte avtalat om något annat.

Efter de första förhandlingarna med företaget om kollektivavtalsbrott skickade samtliga Livs medlemmar på arbetsplatsen likadana utträdesansökningar till förbundet.

Företaget hävdade sedan att Livs inte hade rätt att förhandla, vilket facket tillbakavisade eftersom ett tecknat kollektivavtal gäller oavsett om facket har medlemmar i företaget eller inte.

Inte heller vid de centrala förhandlingarna fick facket ut de handlingar som behövdes för att kontrollera om företaget begått fler avtalsbrott gällande arbetstid och löner, och parterna kunde inte enas.

Därför stämmer Livs nu företaget i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd på 1,5 miljoner för kollektivavtalsbrott och ytterligare 200 000 kronor för att företaget brutit mot medbestämmandelagen, Mbl, då skiftarbete införts utan förhandlingar med facket.

I stämningsansökan argumenterar Livs för ett högt skadestånd inte bara för att det handlar om flera olika avtalsbrott utan också för att det ”inte i något fall ska vara lönsamt för en arbetsgivare att åsidosätta arbetstagarnas rätt för att bereda sig själv vinning.”

Företag ska inte heller kunna tjäna på att vägra lämna ut handlingar till facket, anser facket.