REPLIK. Egentligen blir en ju inte förvånad när Alliansen, denna gång genom Centern, nu ännu en gång går ut och kräver sänkta löner.

Men att Alliansen fortsätter att stånga sig blodig för halvmesyren inträdesjobb, en modell som till och med Svenskt Näringsliv har avfärdat, till förmån för de nu framförhandlade etableringsjobben, är ändå intressant.

Denna tillfälliga anställningsform har ett brett stöd bland fack, arbetsgivare och regering. Med Alliansens förslag om inträdesjobb sänker man lönerna till 70 procent av ingångslönerna.

Vår modell med etableringsjobb ger i stället en ersättning som motsvarar lägstalönerna, men också stärkt etablering och långsiktig framtid i en industri som skriker efter arbetskraft.

Etableringsjobben motverkar alltså den lönepress nedåt som inträdesjobben skulle innebära, på hela arbetsmarknaden.

”Sänk ingångslönerna, Stefan Löfven”

Debatt

Dessutom är modellen utformad för att motverka fusk och överutnyttjande, något som tyvärr var allt för vanligt i olika åtgärdsformer som Alliansen lanserade under sin tid vid makten.

En trolig förklaring till att Alliansen fortsätter att kämpa för sin dåliga lösning är att de har låglönejobb i sikte, hellre än en effektiv etablering.

Men det mest bekymmersamma är att Alliansen ännu en gång gör det plågsamt tydligt att man vill frångå den framgångsrika modell som gällt på svensk arbetsmarknad i 80 år.

I stället för att som nu låta parterna komma överens om lönerna, vill man genom lagstiftning låta politiker bestämma.

Tyvärr står det allt mer klart att Alliansen inte längre ställer sig bakom den svenska modellen, som bidragit till att Sverige har stått starkt under så lång tid.

I stället vill man gå till val på en oansvarig experimentell låglönepolitik som bara skulle öka klyftorna och splittringen på arbetsmarknaden.

Det är en farlig och skadlig väg för Sverige.