Övre raden från vänster: Susanna Gideonsson, Johan Lindholm, Tommy Wreeth, Marie Nilsson, Jan Granvik Jonas Wallin och Valle Karlsson. Nedre raden från vänster: Mikael Johansson, Malin Ackholt, Tobias Baudin, Magnus Pettersson, Eva Guovelin, Per-Olof Sjöö och Matts Jutterström.

Den 4 maj presenterade statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon Socialdemokraternas nya, skärpta migrationspolitik.

Förändringen kom som en överraskning för många socialdemokrater, och delar av partiet har protesterat.

Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, säger sig aldrig ha mött så mycket sorg och vrede bland medlemmarna.

När Arbetet ber LO-förbundens ordförande att ge sin syn på den nya S-linjen i migrationsfrågor blir det tydligt hur känsligt ämnet är.

Marie Nilsson, ordförande för LO:s näst största förbund IF Metall, avböjer en intervju.

”En svår fråga som väcker mycket känslor”, förklarar IF Metalls pressansvarige Jesper Pettersson. ”Men som förbund står vi bakom den linje som partiet har aviserat”.

Jan Granvik, ordförande för Musikerförbundet, säger att förbundet inte har kapacitet att hantera migrationsfrågor.

Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket, vill inte kommentera migrationspolitiken i stort: ”Jag har den inte i huvudet, jag förbereder vår kongress”.

Däremot står hon bakom Socialdemokraternas förslag från april om åtstramad och behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Även Johan Lindholm, Byggnads, vill helst bara tala om arbetskraftsinvandringen – där S har kompakt stöd från samtliga LO-förbund.

Av de 14 förbundsordförandena har tio svarat mer eller mindre utförligt också på frågor som gäller flyktinginvandring.

En majoritet uttrycker förståelse för att Socialdemokraterna stramar åt politiken.

Svaren innehåller formuleringar som ”nödvändigt” och ”ansvarsfullt”.

LO om S nya migrationspolitik: I linje med vad vi sagt

Politik

Eva Guovelin, Livs, och Mikael Johansson, Målarna, ser kursändringen som en ”återgång” till en reglerad invandringspolitik.

Ett ord som också Matts Jutterström, Pappers, använder:

– Det här är faktiskt en återgång till den gamla politiken från 1970-, 1980- och 1990-talen. Socialdemokraterna fick ju ärva det som Reinfeldt hade snickrat ihop. Och jag tror inte det var så vällovligt egentligen. Utan de ville helt enkelt få in folk i landet, för att pressa lönerna.

En majoritet anser också att det är rimligt att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar i förhållande till sin storlek än vad andra EU-länder gör.

– Jag håller med regeringen, vi kan inte avvika för mycket från övriga EU-länder, säger Per-Olof Sjöö, GS-facket. Det måste till en övergripande lösning. Det är en skam för EU att man inte har hittat en gemensam syn.

Samtidigt säger ordförandena för Kommunal, Seko, GS-facket, Elektrikerna, Byggnads och Livs att tillfälliga uppehållstillstånd (som med Socialdemokraternas politik förblir det normala) försvårar integrationen.

– Det är klart att det långsiktigt är bättre med permanenta uppehållstillstånd, säger Tobias Baudin, Kommunal. Det gynnar integreringen i vårt land och på arbetsmarknaden.

– Men tillfälliga tillstånd är väl en del i den helhet som regeringen ser som nödvändig.

Tobias Baudin uttrycker därmed vad nästan samtliga svarande säger, med andemeningen: En hårdare politik var väl nödvändig. Vi litar på regeringens bedömning.

Men för ordförandena i Seko, Elektrikerna, Fastighets och Transport är S-linjen ändå svårsmält.

– Jag är bekymrad över debatten och det hårdnande klimatet, säger Valle Karlsson, Seko. Min spontana känsla efter Löfvens och Fritzons besked var att nu skärper vi kanske onödigt hårt. Det fanns en tendens i uttalandena som drog lite väl mycket åt SD-hållet.

– Spontant tyckte jag inte det kändes ett dugg bra, säger Jonas Wallin, Elektrikerna, om sin reaktion på partiets budskap den 4 maj. Det är åt helsicke att andra länder inte tar sitt ansvar, men man kan inte gömma sig bakom det.

– Jag inser att något måste göras, säger Magnus Pettersson, Fastighets. Men de här förändringarna går för långt. Vi har råd att visa oss mer generösa. Man kan ställa högre krav på de nordiska länderna än på dem som har sämre ekonomi.

Tommy Wreeth, Transport, har förståelse för att migrationen måste regleras, men delar av S-politiken har han svårt att svälja.

– Det där med att man ska göra som övriga EU-länder har jag lite svårt att ta. Ska vi alltid göra som de, eller kan vi göra lite bättre?

Direkt efter Socialdemokraternas nya besked öppnade moderatledaren Ulf Kristersson för en uppgörelse med Socialdemokraterna om migrationen, gärna före valet. Det skulle de flesta LO-förbunden välkomna.

– Men jag vill se en bred uppgörelse, helst med alla demokratiska partier i riksdagen, säger Susanna Gideonsson, Handels.

Valle Karlsson, Seko, är dock skeptisk till att göra upp med Moderaterna.

– Jag ser värdet av stabilitet. Men en uppgörelse med Moderaterna skulle bli en ännu stramare invandringspolitik. Och det vill jag inte ha.

Medan partiets sidoorganisationer har slagit bakut har Socialdemokraternas migrationspolitik inte lett till några större protester inom LO-förbunden.

Ordförandena tror inte att den har påverkat viljan att värva S-röster i valet (även om Valle Karlsson befarar att den skärpta politiken har ”landat illa hos somliga”).

Den stora frustrationen bland Kommunals medlemmar gäller i stället att debatten har kommit att handla så mycket om integration och migration, säger Tobias Baudin.

– De viktiga frågorna inför valet är hur vi får en bra välfärd och bra förhållanden på jobbet. Nu vill vi att Socialdemokraterna hjälper oss att förflytta debatten dit.

Ordförande i LO-förbund om åtstramad invandring

Marie Nilsson, IF Metall.

IF Metall:
Marie Nilsson avböjer en intervju.
– Vi har full respekt för att det här är en svår fråga, att det väcker mycket känslor. Men som förbund står vi bakom den linje som partiet har aviserat, säger IF Metalls pressansvarig Jesper Pettersson.

Magnus Pettersson, Fastighets.

Fastighets:
– Jag inser att något måste göras. Men de här åtstramningarna är väldigt hårda. De går för långt.
– Det som skrämmer mig i det här är att vi närmar oss Moderaterna i den här frågan. När man samtidigt vet att Moderaterna närmar sig SD. Frågan är var man landar då.
– Vi är ett förbund som alltid har haft många med invandrarbakgrund som medlemmar. Vi var med och bildade centret för papperslösa. Så därför känns det i hjärtat faktiskt, när partiet byter inriktning på det här sättet, säger Magnus Pettersson, ordförande.

Susanna Gideonsson, Handels.

Handels:
– Det var tvunget att strama åt om vi skulle kunna bereda dem som bor här och dem som kommer ett drägligt liv. Eget boende, utbildning och jobb.
– Vi ska se till att de som kommer hit hamnar i riktiga, schyssta jobb och inte utnyttjas, säger Susanna Gideonsson, ordförande.

Eva Guovelin, Livs.

Livs:
– Jag ser det som en återgång till en reglerad invandringspolitik som Socialdemokraterna har stått för tidigare. Framför allt borde ansvaret fördelas bättre inom EU. Det ska också finnas bra möjligheter att ta emot, annars blir det ju dåligt för alla i slutändan, säger Eva Guovelin, ordförande.

Matts Jutterström, Pappers.

Pappers:
– Det här är faktiskt en återgång till den gamla politiken man hade hela 1970-, 80- och 90-talet. Jag har inga problem med det.
– Sedan kan man ha kritik mot hur sossarna gör politik. För det går väldigt snabbt, som det verkar. Det är för lite förankring. Man gör utspel, och partiet och facket hinner inte med. Så var det med pensionsreformen också, man låste in sig i ett rum och gjorde upp, säger Matts Jutterström, ordförande.

Tobias Baudin, Kommunal.

Kommunal:
– Det viktigaste för Kommunal är välfärden och tryggheten på jobbet. Vi gör allt för att lyfta upp det. Vi känner frustration över den debatt som förs, den rör sig nästan hela tiden kring flyktingpolitiken och migrationen. Vi hoppas att Socialdemokraterna vill förflytta debatten till att handla om hur vi ska klara välfärden, säger Tobias Baudin, ordförande.

Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.

Hotell- och restaurangfacket:
– Vi jobbar i en internationell bransch som kan se likadan ut på många ställen i världen. Vi har uppfattningen att alla kan komma till Sverige och jobba på samma villkor. Det behövs sanktioner mot arbetsgivare som missbrukar folk som kommer hit, så vi välkomnar att reglerna för arbetskraftsinvandring skärps.
– Jag är inte uppdaterad på den övriga migrationspolitiken, jag har kongress snart och sitter och skriver tal, säger Malin Ackholt, ordförande.

Jonas Wallin, Elektrikerna.

Elektrikerna:
– Regeringen bedömer att det här behövs för att klara en akut situation. Om det kommer folk måste de ha någonstans att bo och barnen måste hamna i skolan. Så det kanske var nödvändigt i stunden, men jag tror inte på det permanent. Det kommer inte fungera utan bara försvåra etableringen av dem som kommer hit, säger Jonas Wallin, ordförande.

Mikael Johansson, Målareförbundet.

Målareförbundet: 
– Om S ska göra upp med M om migrationen? Det är en fråga för statsministern, inte Målareförbundet. Men historiskt har det inte skilt jättemycket mellan S och M. Vi skulle tjäna på en bredare uppgörelse, så att migrationsfrågan inte blockerar annan politisk debatt, säger Mikael Johansson, ordförande.

Tommy Wreeth, Transport.

Transport:
– Att Socialdemokraterna styr upp arbetskraftsinvandringen är bra. Asylinvandringen är en mycket större och svårare fråga, och kanske inte i första hand en facklig fråga.
– Man måste väl ha någon slags kontrollerad asyl- och invandringspolitik. Men vissa delar har jag svårt att svälja, som det där att man alltid ska göra som övriga EU-länder, säger Tommy Wreeth, ordförande.

Valle Karlsson, Seko

Seko:
– Å ena sidan förstår jag problematiken, å andra sidan känner jag att vi som land kan vara lite frikostigare än andra länder. Vi har utrymme att ta emot fler än länder i södra Europa till exempel. Spontant tycker jag att åtstramningen är onödigt hård.
– Tyvärr tror jag att S-förslagen har landat illa hos somliga inom Seko. En del hänger med huvudet, det här har fått några av aktivisterna att dra sig tillbaka lite grann. Men jag vill tro att när vi får upp höger-vänsterfrågorna på dagordningen, så är de beredda att hugga i på nytt inför valet, säger Valle Karlsson, ordförande.

Per-Olof Sjöö, GS-facket.

GS-facket:
– Jag har förståelse för att regeringen vill hantera migrationspolitiken på ett ansvarsfullt sätt, så att de som kommer hit får schyssta förutsättningar. Sedan är jag lite osäker på detaljerna i förslagen. Som det här med försörjningsstödet, jag tror inte det är långsiktigt hållbart.
– Det är fasen inte lätt det här, för du har ju hela det folkrättsliga perspektivet med asylrätten. Det viktigaste är att vi får till en överenskommelse på EU-nivå, säger Per-Olof Sjöö, ordförande.

Jan Granvik, Musikerförbundet

Musikerförbundet:
– Musikerförbundet är en liten organisation som hanterar kulturpolitiska frågor, upphovsrättslagstiftning och i viss mån arbetsmarknadsfrågor, men det här har förbundet inte diskuterat. Vi har inte kapacitet att hantera den typen av frågor, säger Jan Granvik, ordförande.

Johan Lindholm, Byggnads.

Byggnads:
– Vi välkomnar ett stopp för utnyttjandet av människor från andra länder. Om det inte råder arbetskraftsbrist inom ett yrke är risken stor att man får arbeta långt under de löner och villkor som gäller enligt kollektivavtalen.
– Vi ser det som självklart att  hjälpa utsatta människor. Byggnads har på flera sätt underlättat för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Självklart är det så att tillfälliga uppehållstillstånd kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden, säger Johan Lindholm, ordförande.

Socialdemokraternas nya migrationspolitik i korthet

• Den nya, restriktiva asyllagstiftningen – som gäller till 2019 – ska ligga fast ända tills EU enas om gemensamma regler. Det betyder bland annat tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Sverige ska inte ta emot fler flyktingar i förhållande till sin storlek än andra EU-länder gör.

• Asylsökande ska samlas på ett antal centrala mottagningar, för att förkorta handläggningstiderna och för att de som får avslag ska förmås att återvända.

• Migrationsverket och Polisen ska få visitera asylsökande och söka igenom IT-verktyg för att fastställa deras identitet.

• Den som fått avslag ska få ansöka om asyl på nytt först efter åtta år, inte fyra.

• Kommuner ska inte få ge försörjningsstöd till personer som inte har rätt att stanna i Sverige.

• Den som söker asyl ska inte längre kunna byta spår och söka uppehållstillstånd för arbete i stället.

• Asylsökandes möjlighet att bosätta sig på egen hand (EBO) ska avvecklas.