Het ånga och kalk strömmade ur kalkugnen man försökt rengöra med ifrågasatta metoder i november 2011.

En ung man omkom och tre skadades i den dramatiska olyckan. Tidigare samma dag hade en annan man skadats på liknande sätt.

Nordkalk, som äger anläggningen, har hävdat att företaget inte kan fällas för detta. Man har pekat på att de drabbade var anställda hos entreprenörer som Nordkalk anlitade.

De entreprenörerna hade arbetsmiljöansvar för sina anställda, hävdade Nordkalk och överklagade tingsrättens dom förra året.

Företaget bestred därmed krav på att betala tre miljoner kronor i företagsbot.

Samtidigt överklagades domen mot en person som hade en arbetsledande ställning på Nordkalk vid olyckan – som fått villkorlig dom och böter för grovt arbetsmiljöbrott.

Hovrätten fastställer fällande dom om Nordkalk

Nyheter

Nordkalk uppgav att det var viktigt att driva fallet vidare för att få tydligare praxis om ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer.

Nu har hovrätten fastslagit tingsrättens dom. Nordkalk hade alltså ansvaret fullt ut.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att detta påverkar många företag som nu behöver se över hur man lägger ut arbeten på entreprenad och outsourcar delar av verksamhet. Nordkalk överklagar inte igen.

– Tveklöst, säger Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, om att domen har principiell betydelse.

Han har varit målsägandebiträde för en av de drabbade arbetarna.

Han betonar att ägaren av en anläggning alltid har övergripande ansvar för arbetsmiljön.

– En av signalerna i domen är att man inte kan ducka genom att säga att ”de är sina egna arbetsgivare, de har ansvar för sina anställda och vi har ingen del i saken”, säger han.

Av hovrättsdomen framgår att de drabbade visserligen jobbade på företag som hade uppdrag som entreprenörer för Nordkalk, men det riskabla arbete som gjordes vid olyckan uppges inte ha ingått i de avtalen.

Just då hade Nordkalk, enligt domstolen, bara tagit in personerna som arbetskraft. Därmed ska de vid tillfället räknas som inhyrda – och arbetsmiljöansvaret faller tillbaka på Nordkalk.

Mattias af Malmborg konstaterar att entreprenörer inte har förutsättningar att ansvara för riskbedömning om deras anställda plockas in för annat jobb än det man kommit överens om på förhand.

Så vitt han vet är detta första gången en hovrätt dömer för grovt arbetsmiljöbrott.

Tidigare har hovrättsprövningar lett till mildrade rubriceringar.

– Det är en viktig signal om att den som inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar riskerar att åka dit, säger han.