Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

RIO DE JANEIRO. De senaste decennierna har arbetsmiljöskyddet stärkts ordentligt i Latinamerika, enligt Nilton Freitas, regional representant för det internationella byggfacket IFBWW och medförfattare till en uppslagsbok om säkerhet på jobbet.

Nilton Freitas säger till nyhetsbyrån IPS att utvecklingen gått särskilt snabbt det senaste decenniet, vilket beror på att många myndigheter har börjat samordna sina arbeten bättre.

– Det har ökat uppmärksamheten kring arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor och lett till att fler arbetsgivare har straffats, säger han från byggarbetafederationens kontor i Panama City.

Han tillägger att de som drabbas av de svåraste olyckorna inom byggsektorn oftast är unga arbetare.

På regional nivå är frågorna fortfarande högaktuella, säger Julio Fuentes, som är biträdande generalsekreterare för de argentinska statsanställdas fackförbund ATE. I Argentina avlider en person av arbetsrelaterade orsaker var åttonde timme, enligt den officiella statistiken.

– Situationen överlag i Latinamerika är knepig. Men i Argentina finns det inga statliga organ, regleringar eller lagar som verkar för förebyggande insatser. Någon sådan politik förs inte, säger han.

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, dör i genomsnitt årligen 2,78 miljoner arbetare i världen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor. De flesta avlider av sjukdomar, men varje år dör även 380 000 människor i olyckor som inträffar på arbetsplatser.

Värst drabbade är unga i åldern mellan 15 och 24 år, som enligt ILO lider betydligt större risk att drabbas av skador på arbetet.

ILO:s expert Carmen Bueno som är verksam i Chile säger att orsakerna till att unga arbetare drabbas värst är flera.

En är att de yngre är mindre riskmedvetna, en annan att de saknar erfarenhet och inte fått någon utbildning om säkerhetsfrågor.

– Dessutom har de inte lika stora kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter. Många unga jobbar också på osäkra eller informella arbetsplatser vilket leder till att de utsätts för större risker, säger Carmen Bueno.

FN-organet ILO understryker också att antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar bland ungdomar mycket väl kan vara underrapporterade, eftersom många symptom inte uppkommer förrän arbetarna har blivit äldre.

En som upplevt detta är gruvarbetaren Saul Barrera från Colombia som i dag är 56 år gammal.

Sedan ung ålder har han arbetat i bullriga miljöer och i dag lider han bland annat av försämrad hörsel och problem med värk i axlarna. Han säger att alla arbetare utsätts för risker – men att situationen är värst för de unga, och berättar om en ung kollega som nyligen blev av med ett finger i en olycka.

– De unga skickas in utan att ha erfarenhet eller kunskaper för att täcka upp för andra arbetare. De blir ombedda att göra saker och lyder eftersom de är rädda för sina chefer, berättar Saul Barrera.

Fabiana Frayssinet