En golvläggare som slinter med kniven och skär av en bit av fingertoppen.

En byggnadsarbetare som skär bort silikonfog och skär upp sitt finger in till benet. En elektriker som ska karva dosa, men får kniven i ögat.

Det är några exempel på olyckor som drabbat 16-25-åringar som arbetat med kniv. De kommer från en färsk rapport från Afa försäkring.

I rapporten granskas hur olycksorsaker inom industrin och byggbranschen skiljer sig åt mellan åldersgrupper.

– Det är anmärkningsvärt hur stor andel av ungas skador som beror på att man skär sig på knivar. Det är lätt hänt att slinta med kniven och oftast blir konsekvenserna stora, säger rapportförfattaren Mats Åhlgren i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten utgör knivolyckor en dubbelt så stor andel av olyckorna bland 16-25-åringar, jämfört med övriga åldersgrupper.

85 procent av dessa olyckor leder till medicinsk invaliditet. Det betyder att man får någon grad av bestående funktionsnedsättning av skadan.

Generellt är olyckor med maskiner för bearbetning eller med handhållna verktyg vanligast inom bygg och industri. Även dessa olyckstyper är något vanligare bland yngre arbetare än övriga.

Däremot drabbas ungdomarna mer sällan av fallolyckor.