De senaste veckorna har en film där våra medlemmar uttrycker sin oro över en framtida moderatledd regering fått såväl ledande moderater som borgerliga ledarskribenter att rasa.

När vi påpekat att lagstiftning om sänkta löner leder till sänkta löner även för andra grupper har både LO och medlemmarna i filmen anklagats för att ljuga.

Samma sak gäller när vi gång på gång förklarat att förändrade turordningsregler kommer att ta bort den enda trygghet löntagarna har gentemot arbetsgivarna vid uppsägningar.

Vad exakt är det då våra medlemmar är oroliga för? Låt oss förtydliga:

Moderaterna vill försämra anställningstryggheten: Om Moderaterna tar makten efter höstens val vill de göra upp med den gamla principen ”sist in först ut”. I stället ska kompetens väga tyngre vid uppsägningar.

Det är skrämmande att ett parti som gör anspråk på regeringsmakten har så dålig koll på hur arbetsrätten fungerar.

Kompetens är nämligen redan i dag en grund i LAS. Uppsägningsförhandlingar på en arbetsplats handlar inte bara om anställningstid, utan om att personer också måste ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som återstår efter neddragningar.

Turordningsreglerna är det enda som skyddar löntagare från godtyckliga uppsägningar. I dag har fackliga organisationer möjlighet att syna arbetsgivarens argument och bedömningar.

Om Moderaterna tar makten efter höstens val vill de göra upp med den gamla principen ”sist in först ut”. I stället ska kompetens väga tyngre vid uppsägningar

Johan Ulvenlöv

Det går bara att tolka Moderaterna som att de vill att arbetsgivaren ska kunna välja ut den de tycker är bäst och därmed försämra tryggheten.

Om Moderaternas förslag blir verklighet skulle det i praktiken innebära att alla löntagare blir provanställda på livstid.

Moderaterna vill lagstifta om lägre löner: Moderaterna har tillsammans med de övriga allianspartierna enats om att de vill lagstifta om så kallade inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år – med 70 procent av den kollektivavtalade ingångslönen.

Det skulle inte bara vara ett hot mot den svenska modellen, som innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om lönerna på svensk arbetsmarknad, utan mot hela den fria förhandlingsrätten.

I länder som Tyskland där man har system med minimilön är det fritt fram för fack och arbetsgivare att förhandla fram högre löner.

Men om alliansens förslag blir verklighet skulle det innebära att staten sätter ett lagstadgat maxtak på lönen.  Och då har vi inte ens nämnt hur förslaget skulle påverka lönerna på svensk arbetsmarknad.

Tidningen Arbetet gjorde nyligen en genomgång av vad olika yrkeskategorier skulle få ut om inträdesjobben blir verklighet. En fastighetsskötare och ett restaurangbiträde skulle landa på en lönenivå på strax över 11 000 kronor, för att ta två exempel.

Moderaterna vill alltså inte bara sätta den svenska modellen ur spel och låta politiker lagstifta om lägre löner.

De vill dessutom att lönen ska vara så låg att man inom många yrkesgrupper kommer att få svårt att klara sig.

Under Ulf Kristerssons ledning har Moderaterna tagit ytterligare några kliv högerut och är nu tillbaka med samma löntagarfientliga politik som under Bo Lundgrens tid.

Men om detta får de som berörs inte tala om. I alla fall inte om man får tro Moderaterna och borgerliga ledarskribenter.

Ett tydligare bevis på klassförakt är svårt att hitta.