Pressade tidsscheman och pressade plånböcker.

Det anses vara anledningarna till att japanska byggnadsarbetare jobbar extra på helgerna. Enligt myndighetssiffror har färre än 10 procent åtta lediga dagar under en genomsnittlig fyraveckorsperiod.

Nu vill regeringen slå ett slag för femdagarsveckor. Bakgrunden är enligt Japan Times den svåra brist på arbetskraft som uppstått till följd av låga födslotal.

De äldre utgör en allt större andel av Japans befolkning. Bland yrkesverksamma byggnadsarbetare är bara 11 procent under 29 år, medan hela 25 procent är 65 år eller äldre.

Erik Larsson: Tryggheten avgör ditt sexliv

Global

Att förbättra villkoren anses vara centralt för att locka ny arbetskraft till byggsektorn. Som ett led i detta planerar staten att fortsättningsvis betala 5 procent mer vid offentliga upphandlingar inom bygg och infrastruktur, pengar som ska öronmärkas till högre löner. Ytterligare 4 procent ska gå till att subventionera maskinhyror.

Förhoppningen är att extrapengarna – för byggnadsarbetarnas del – ska kunna omsättas i bättre arbetsmiljö och mer ledighet.