Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Drygt 40 procent av alla unga singlar i Japan har aldrig haft sex, enligt en undersökning som gjordes häromåret av det Nationella forskningsinstitutet för befolkning- och välfärdsfrågor som tillfrågade 5 000 singlar i åldern mellan 18–34 år om deras sexvanor.

Då forskningsinstitutet genomförde en liknande studie 2005 var andelen singlar som aldrig haft sex betydligt lägre, drygt 30 procent.
Trots att det nu finns en global trend mot att unga har mindre sex sticker Japan ut.

Så frågan som ältats i Japan det senaste året är: Varför liggs det inte mer?

Vissa hävdar att dagens män är mer intresserade av porr och dataspel än romantiska relationer.

Sexbristen är ungdomarnas fel, hävdar andra och säger att unga i dag satsar för mycket på att göra karriär och för lite på göra barn och bilda familj.

Det är ett sätt att se det.

Ett annat att det är något vajsing med arbets­livet – eller hela samhället.

Den stora utmaningen är egentligen inte bristen på sex utan att det föds färre barn i flera västländer. Portugal, Sydkorea, Grekland, Spanien och Italien är länder där det föds ännu färre barn än i Japan.

Men Japan tar knappt emot några invandrare alls och landets befolkning på 127 miljoner krymper. I genomsnitt föder en japansk kvinna 1,42 barn så frågan blir vem ska göra jobbet i framtiden.

Detta är en tidsinställd demografisk bomb, hävdar vissa.

Amerikanska Anne Allison är en av många samhällsforskare som förklarar den växande barnlösheten med läget på landets arbetsmarknad. Hon är antropolog och professor på Duke University och har under flera år studerat vad som håller på att hända med den japanska medelklassen.

Många forskare ser ett samband mellan sexlösheten och den växande otryggheten på arbetsmarknaden.

Vad då otrygghet, undrar kanske någon och säger att Japan i dag har en rekordlåg arbetslöshet på 2,4 procent.

Jo, det är sant men många japaner känner sig ändå otrygga eftersom fyra av tio har osäkra anställningar.

I Japan är frilansliknande anställningar vanliga och 20 procent får aldrig ett fast jobb. Barnbristen och en åldrande befolkning innebär dessutom att företagen pressas att upprätthålla sin produktivitet i en värld där den globala konkurrensen ökar. De anställda måste jobba ännu hårdare.

Det är tragiskt, fast det är ännu mer tragiskt att så många unga i dagens Japan inte får ligga.