Alla oppositionspartier har nu svarat på regeringens vårbudget i form av skuggbudgetar.

Med några månader kvar till riksdagsval blir dessa viktiga för att lyfta fram partiernas, och kanske väljarnas, hjärtefrågor.

I dag, onsdag, presenterades den sista av vårmotionerna från de borgerliga partierna.

Moderaterna föreslog bland annat ett nytt jobbskatteavdrag ”med förstärkning på låga inkomster”.

Prislappen för det är drygt 22 miljarder kronor per år under kommande mandatperiod, något som ska finansieras genom bland annat en bidragsreform och genom att ta bort den återinförda avdragsrätten för fackavgiften.

Partiet vill även lägga mer resurser på så kallade kömiljarder för att korta väntetiderna i vården och på fler poliser. Och, liksom övriga i Alliansen, vill M införa de så kallade inträdesjobben för nyanlända och unga utan gymnasieexamen.

– Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Det är uppenbart att höjda skatter inte är en hållbar väg för att öka välfärdens resurser. Vi måste därför prioritera hårdare, säger partiledare Ulf Kristersson.

Därtill vill Moderaterna tredubbla taket i Rut-avdraget till 75 000 kronor per år och person och att fler tjänster ska omfattas av avdraget.

Först ut av de borgerliga partierna var Liberalerna, som meddelade att de säger nej till regeringens förslag om återinförd avdragsrätt för fackavgiften.

I stället vill partiet använda de pengarna till skattesänkningar ”på låga jobbinkomster”.

”Det gör att skattesänkningen kommer alla till del, även de 30 procent löntagare som i dag inte tillhör någon fackförening.”, skriver partiet i sin vårmotion.

För att fler ska välja vårdyrket och öka möjligheten att göra karriär för sjuksköterskor vill vi, precis som för lärarna, stötta de landsting och regioner som inrättar karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

Annie Lööf (C)

Man riktar också in sig på skattesänkningar för de som tjänar mer, genom höjd brytpunkt för statlig skatt och slopad värnskatt.

De viktigaste områdena för partiet är skola, integration, trygghet och försvar.

Att alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård var ett av huvudnumren i Kristdemokraternas vårmotion.

På det vill partiet lägga drygt sex miljarder per år.

– Vi omfördelar pengar från landstingen till kommunerna så att de äldre kan få mer sjukvård i sitt hem i stället för att hamna på akuten eller vänta länge på en vårdcentral, sade partiledaren Ebba Busch Thor när skuggbudgeten presenterades.

Bland förslagen fanns också mer resurser för fler läkare i primärvården, fler platser på SFI med yrkesutbildning och fler domstolar i landet.

Centerpartiet riktade sig också mot vården, genom att presentera ett förslag om ett sjuksköterskelyft.

Ett sådant har redan presenterats av partiet, men nu vill det lägga 400 miljoner kronor per år på särskilda karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.

Det skulle, enligt partiet, ge 5 000 kronor mer i månaden.

Därtill vill Centerpartiet dubbla regeringens anslag till så kallade utbildningsanställningar, som ger sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.

Vårbudget 2018

Nya satsningar på 2,6 miljarder för 2018 i vårbudgeten

Politik

– För att fler ska välja vårdyrket och öka möjligheten att göra karriär för sjuksköterskor vill vi, precis som för lärarna, stötta de landsting och regioner som inrättar karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, säger Annie Lööf, i en kommentar.

Centerpartiet vill också se fler lärlingsanställningar, forskningspengar till en grön omställning av flyget och att kravet som Arbetsförmedlingen i dag har att samråda med facket inför beslut om subventionerade jobb tas bort.

Under onsdagen presenterade även Sverigedemokraterna sin skuggbudget. I den fanns ett höjt jobbskatteavdrag för äldre, med fokus på deltidsarbete, rapporterar TT.

Utöver detta vill partiet att pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder stoppas.

– Vi ser ett värde i att vi jobbar mer med frivillighet och inte med tvång, säger Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomiskpolitiska talesperson på en presskonferens tillsammans med partiledaren Jimmie Åkesson, rapporterar TT.

Därtill vill partiet att det införs hårdare krav på nyanlända och de vill jobba för att migranter återvänder till sina ursprungsländer.

Partiet vill även lägga mer pengar på rättsväsendet och återinföra möjligheten att göra skatteavdrag på privat pensionssparande med upp till 6 000 kronor per år.

Sverigedemokraterna föreslår även ökade anslag till vården för att få bort vårdköerna och en halv miljard kronor mer per år än regeringen på assistansersättningen till funktionshindrade.

Vårbudgeten

• Regeringen har dels presenterat en vårproposition, med ekonomiska riktlinjer för de kommande åren, men också en vårändringsbudget som gäller ändringar av budgeten för det här året.

• Vårändringsbudgeten innehöll bland annat pengar för att förbättra tillgänglighet i hälso- och sjukvård och korta köerna, pengar till kommuner för fler sommarjobb, insatser för att nyanlända snabbare ska komma i jobb och utbildning samt resurser till Arbetsmiljöverket och regionala skyddsombud för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier.