Det ringde en arbetsgivare som var bekymrad. Han hade lagt anbud på ett rivningsjobb, en skola byggd på 1960-talet, full med asbest såklart.

I anbudet hade han tagit höjd för detta. Han fick inte jobbet.

Av nyfikenhet hade han åkt förbi skolan någon månad senare när rivningen var igång. Mitt bland de dammiga rivningsmassorna stod ett gäng utländska byggnadsarbetare utan skyddsutrustning.

I dag (28 april 2018) på Worker’s Memorial Day går mina tankar till alla som har fått sätta livet till på jobbet och deras anhöriga.

Förra året förolyckades nio byggnadsarbetare i Sverige i fall- och klämskador.

Men flera hundra dog i sviterna av arbetsrelaterad ohälsa, framför allt efter långvarig exponering av asbest och kvartsdamm.

För ibland kommer döden plötsligt på bygget, men oftast kommer den smygande.

Ett bygge är en speciell arbetsplats. Även en solig vårdag är det iskallt i blåsten på femton meters höjd när vi bygger ställningar.

Ovan marken svävar betong, formar och armering över snickarnas och betongarbetarnas huvud från den första minuten på arbetsplatsen.

…på svensk arbetsmarknad finns i dag alltför många skrupellösa byggföretag vars enda konkurrensfördel är sämre arbetsvillkor och lägre löner…

Johan Lindholm

I solljuset ser vi betongdammet som en slöja i luften och känner lukten av de hälsofarliga isocyanater från limångorna.

Vi byggnadsarbetare är utelämnade i varandras händer. När alla vet sin plats, sin uppgift och vilka regler som finns – ja, då finns det ingen bättre arbetsplats.

Men om det brister, då är det med våra kroppar och vår hälsa – ibland med våra liv – som insats. Riskanalyser kring upplägget inför varje dags arbete är därför avgörande för alla på byggarbetsplatsen.

Men på svensk arbetsmarknad finns i dag alltför många skrupellösa byggföretag vars enda konkurrensfördel är sämre arbetsvillkor och lägre löner för de som ska gå upp klockan fem på morgonen och göra jobbet.

Arbetsmiljö och säkerhet står där långt ner på agendan hos dessa lycksökare som mest är ute efter att profitera på den eftersatthet som finns i byggandet i Sverige.

Att vissa företag tummar på – eller helt enkelt struntar i – arbetsmiljö och säkerhet gör byggbranschen till en farligare bransch än den behöver vara.

För ibland kommer döden plötsligt på bygget, men oftast kommer den smygande

Johan Lindholm

Och det snedvrider konkurrensen och gör det svårare för de företag som följer lagar och regler.

För hundra år sedan gick byggnadsarbetare från bygge till bygge med mössan i hand, och den som accepterade den lägsta lönen fick jobbet. Tyvärr har vi hamnat där igen, bara det att byggnadsarbetarna kommer från andra länder.

För hundra år sedan gick vi ihop, vi organiserade oss lovade varandra att inte sälja vårt arbete under ett visst pris.

För att komma åt säkerhets- och arbetsmiljöproblemen på byggena, både vad gäller plötsliga olyckor och arbetssjukdomar som kommer smygande efter 10–20 år, måste vi göra det igen.

Vi måste organisera våra utländska kollegor och se till att de får jobba under kollektivavtal. Det är bara så byggarbetsplatserna kan bli säkra och trygga.