Inför valet den 9 september måste vi mobilisera som aldrig förr och göra en starkare valrörelse än någonsin tidigare!

Och vi måste göra det tillsammans; den fackliga rörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Målet är ska vara en socialdemokratiskt ledd regering med majoritet i riksdagen.

Det handlar inte bara om Sveriges framtid, inte bara om Europas framtid – det handlar om demokratins framtid. Över hela världen avancerar nu högerextremismen, militarismen och misstron mot demokratin.

I våra nordiska grannländer har extrema, främlingsfientliga partier redan ett avgörande politiskt inflytande.

I Europa dominerar högerextrema, auktoritära regeringar alternativt bräckliga blocköverskridande allianser. Det osar 1930-tal och kanske ännu värre!

Supermakterna USA, Kina och Ryssland styrs av hänsynslösa, auktoritära eller diktatoriska regimer som hetsar varandra med giftmord, militär upprustning, provocerande krigsövningar, missilattacker, handelskrig och kärnvapenhot.

Kanske Sverige är det sista landet där hoppet om demokratin kan återuppväckas?

Men det förutsätter fyra saker:

  1. Det strategiska målet måste vara en stabil socialdemokratiskt ledd regering.
  2. De rödgröna partierna måste åstadkomma ett lyft i väljarstödet på 10 procentenheter. En tuff uppgift för oss valarbetare!
  3. Sverigedemokraterna, med sitt nazistiska arv, måste hållas utanför allt politiskt inflytande.
  4. Socialdemokratin måste överge sina illusioner om en blocköverskridande regering och sluta med sina trevare mot Centerpartiet. Annie Lööfs återkommande svar – att erbjuda Socialdemokraterna att bli stödparti för en Alliansregering – är demoraliserande och förödmjukande för oss valarbetare.

När ledande företrädare för vårt parti hänvisar till gamla lojaliteter från 1930- och 1950-talen – då Centerpartiet hette Bondeförbundet – är det ingenting annat än häpnadsväckande nostalgi för ett ”Framtidsparti” (Expressen den 2 mars).

Centerpartiet är inte längre något samarbetsparti för socialdemokratin.

Den 11 september 1998 avslöjade jag på DN Debatt hur storfinansens troll-fabrik Timbro infiltrerade Centerpartiet för att störta dåvarande partiledaren Olof Johansson, därför att han ville samarbeta med socialdemokraterna.

Dagens Centerparti är ett helt annat parti än det gamla Bondeförbundet. Det dominerades av småbrukare som ville samverka med Socialdemokratin för sociala reformer, jämlikhet och solidaritet.

Vår tids bönder har stora kapitalinvesteringar i högteknologiska ladugårdar och maskinparker.

De äger stora livsmedelskoncerner. De har helt andra lojaliteter och intressen.

Dagens Centerparti är ett toppstyrt, elitistiskt, extremt nyliberalt parti, som pumpats upp ekonomiskt genom att kapitalstarka kretsar köpt och betalat bra för partiets tidningsrörelse.

Det har gjort Centerpartiet i hög grad ekonomiskt oberoende av sin medlemsorganisation.

Men bland deras väljare finns fortfarande socialt medvetna, miljöengagerade och djurvänner som verkligen vill decentralisering och landsbygdsutveckling – helt på tvärs mot den ohejdade marknadsekonomi som partiledningen står för.

Olof Johansson var deras sista partiledare. Hans miljöengagemang och rättvisepatos gjorde honom trots internt motstånd till Centerledare år 1987.

Han samverkade med socialdemokratin om en sanering av svensk ekonomi efter Bildt-regeringens katastrofala hantering av ekonomin 1991–1994.

Ska vi mobilisera valarbetarna, vinna valet, bilda regering, återskapa tilltron till politiken och demokratin så får det bli i ett helt annat sällskap!

Bror Perjus

Men redan våren 1995 knöts Stockholmscenterns ordförande Michael Arthursson och kassör Dick Erixon till en grupp kallad för ”Ekumeniken”, ledd av Timbros marknadschef Ulf Kristersson.

Dick Erixon var tjänstgörande torped. Han kallade offentligt sin partiledare Olof Johansson ”paranoid”, ”korkad”, ”barnslig” och ”arrogant”.

I en motattack i Expressen sa Olof Johansson; ”jag har en fyra fem indikationer på att det bedrivs en kampanj mot mig i första hand från kretsar som Timbro, Industriförbundet och EAP”.

Centerns Anders Ljunggren, placerad i finansdepartementet som sambandsperson med den socialdemokratiska regeringen, bekräftade; ”Jag vet hur högerkretsarna jobbar. Det handlar om Timbro och kanske några till” (DN 980911).

När Olof Johansson avgått som partiordförande förlorade han sin riksdagsplats 1998 på grund av Timbro-gängets agerande inom Stockholmscentern.

Numera är Timbro-gänget centralt placerat!

  • Ulf Kristersson är partiordförande för Moderaterna och statsministerkandidat!
  • Michael Arthursson är partisekreterare och främste makthavare inom Centerpartiet!
  • Dick Erixon är redaktör för Sverigedemokraternas webbtidning Samtiden!
  • Och Annie Lööf skriver själv att hon ”blivit skolad hos Timbro”!

Full pott för trollfabriken Timbro!

Så sent som den 10 januari 2013 skriver Olof Johansson på SVT Opinion att ”den nyliberala tankesmedjan Timbro (…) har infiltrerat” Centerpartiet.

Ska vi mobilisera valarbetarna, vinna valet, bilda regering, återskapa tilltron till politiken och demokratin så får det bli i ett helt annat sällskap!