Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Volymen på det svenska biståndet till Bangladesh ska öka med 300 miljoner kronor till totalt 1,9 miljarder under perioden 2014–2020, beslutade regeringen i dag.

Bakgrunden är den ansträngda humanitära situationen för de 700 000 rohingyer som flytt militärens övergrepp i grannlandet Burma.

– Rohingyernas situation är en fruktansvärd kris som kräver omvärldens odelade uppmärksamhet, säger utvecklingsminister Isabella Lövin (MP) i ett uttalande.

– Nära 90 procent av rohingyerna har flytt till Bangladesh. Därför gör vi nu en komplettering i Bangladesh-strategin.

Kritik mot planer på flykting-ö

Global

Amnesty International har hävdat att Burmas behandling av rohingyerna utgör apartheid, som enligt Romstadgan är ett brott mot mänskligheten, och FN:s  kommissionär för mänskliga rättigheter har kallat våldet mot den muslimska minoriteten ett ”skolboksexempel på etnisk rensning”.

I ett pressmeddelande om det ökade anslaget till Bangladesh skriver regeringen att: ”Det militära övervåldet mot rohingyerna har medfört ett enormt lidande, förstörelse och ökade motsättningar. Systematiken och planeringen i övergreppen indikerar brott mot mänskligheten.”