Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hur ser de sociala villkoren ut för människor i Europa ut i dag?
– Var fjärde europé lever under fattigdomsgränsen. Över en miljon EU-medborgare har inte tillgång till rent vatten att dricka. Det är stora klyftor i Europa och det är enorma utmaningar att hantera för medlemsländerna och EU.

Hur ska EU göra för att komma till rätta med det?
– Det allra mesta är ett nationellt ansvar. Det handlar om att samordna så att vi strävar åt ett medmänskligt och hållbart håll. Där kan EU påverka, sen kan vi göra vissa lagstiftningsinsatser och finansiera vissa projekt genom fonder, men det mesta är ändå medlemsstaternas ansvar.

Du har suttit i EESK sedan 2010 men vad innebär det att du nu blir vice ordförande?
–  Jag får lite mer pondus och inflytande över hur vi formulerar den fackliga gruppens policyriktlinjer.

Vad pratar ni om på era möten?
– Alla möjliga lagstiftningsförslag och policyinitiativ som sker på EU-området som rör ekonomiska och sociala frågor. Att bli vice ordförande i den fackliga gruppen innebär att det blir fler möten med den inre kretsen

EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, EESK, är ett rådgivande organ där intressegrupper möts för att ta ställning i olika EU-frågor. Kommittén skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet och ger olika intressegrupper en formell möjlighet att påverka EU:s lagförslag.

Deras uppgift är att se till att EU:s politik tar hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden, främja medborgardeltagandet i EU genom att ha en dialog mellan fack och arbetsgivare samt att lyfta fram EU-samarbetets värderingar.

Källa: EU