REPLIK. Helén Pettersson och Monica Widman Lundmark från ABF skriver i Arbetet att Arbetsförmedlingen måste fungera bättre och att ”myndigheten präglas av en långt gången byråkratisering som skapar långa beslutsvägar, försvårar samverkan och medför att man årligen lämnar tillbaka miljardbelopp i outnyttjade budgetanslag.”

Det gläder mig att ABF, liksom många andra, nu inser behovet av att kraftfullt förändra Arbetsförmedlingen.

Almega har länge drivit frågan. För våra medlemsföretag är kompetensbrist och matchningsproblem vardag och delar av den framgångsrika kunskapsintensiva tjänstesektorn riskerar att flytta utomlands om vi inte hittar lösningar på problemen.

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden är att många arbetslösa har fel kompetens för de jobb som finns.

Här har ABF tillsammans med övriga Studieförbund och andra utbildningsaktörer mycket att bidra med.

”Privatisering löser inte Arbets­förmedlingens problem”

Debatt

Men precis som Pettersson och Widman Lundmark skriver måste detta arbete struktureras och stramas upp.

Det finns många som gör fantastiska insatser. Under 2017 satte till exempel bemanningsbranschen 250 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Vi föreslår att Arbetsförmedlingens myndighetsutövning separeras från förmedlingsuppdraget.

På så sätt öppnas omställning och arbetsförmedlande upp för fler aktörer och effektivare matchning.

Samtidigt behövs en effektiv inköpsorganisation, subventioner som följer individer snarare än arbetsplatser och CV-databaser som görs tillgängliga för alla kontrakterade företag. Uppgifter som ligger kvar hos Arbetsförmedlingen.

Det handlar helt enkelt om att de som är bäst på att matcha företag och arbetslösa ska göra jobbet. Oavsett om det är privata företag, studieförbund eller andra aktörer.