Tanken är att den tvååriga yrkesutbildningen ska komplettera de treåriga yrkesutbildningarna. Alliansens förslag riktar sig till de elever som går ur grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och till nyanlända i åldern 16-21 år. Förslaget innebär dock att en prövning ska göras för att se att eleven kommer att klara av utbildningen.

Enligt Jan Björklund ska den tvååriga yrkesutbildningen vara helt fokuserad på yrkesämnen, medan akademiska ämnen ska vara reducerade till ett ”minimum”.

– Alla elever vill inte bli akademiker, säger Jan Björklund.

Samtidigt meddelar Alliansen att den senare i vår kommer att rösta nej till regeringens förslag om att teoretiska ämnen som ger högskolebehörighet måste ingå även i gymnasiets yrkesprogram.

Kristdemokraternas ledare Ebba Bush Thor uppger att problemet med det är att yrkesutbildningarna förlängs och avskräcker elever från att söka sig till dem.

Regeringens förslag innebär dock att elever genom ett aktivt val ska kunna välja bort de teoretiska ämnena.

Liberalernas Jan Björklund uppger att Alliansens tvååriga yrkesskola är konstruerad för dem som misslyckas i grundskolan.

Moderaternas ledare Ulf Kristersson pekar på att 17,5 procent lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiets nationella program.

– Det är häpnadsväckande. Andelen har aldrig varit så hög förut, säger han.

Ulf Kristersson pekar också på att 35 procent av de som börjar gymnasieskolan antingen hoppar av eller inte når godkända betyg.

– En tredjedel av varje årskurs misslyckas med att nå målen. Det är detta som är skolsegregationen, menar Jan Björklund