Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Smittspridningen började i januari, säger Armando Obdola, chefen för organisationen.

Kapé Kapé vill att myndigheterna sätter in en särskild sjukvårdsinsats. Obdola säger att han har bokfört dödsfallen hos befolkningsgruppen Warao i delstaten Delta Amacuro.

– Det finns inga mediciner, och det finns ingenting som läkarna och sjuksköterskorna kan göra.

Latinamerika förklarades 2016 fritt från mässlingen. Men Paho, den latinamerikanska grenen av Världshälsoorganisationen WHO, rapporterade i förra månaden om ett svårt utbrott i Venezuela.

Landet har högst antal bekräftat smittade, 159, av de latinamerikanska länder som rapporterade mässlingfall under det första kvartalet i år. Näst flest fall har Brasilien med 14 — men samtliga var smittade i Venezuela.

TT