I länder som Belgien, Portugal, Serbien och Storbritannien har utnyttjande av arbetskraft nu gått om sexuellt utnyttjande som det vanligaste motivet bakom människohandel, konstaterar Europarådet i en ny rapport.

I en första omgång kartlades situationen i 42 av medlemsländerna. När 25 länder nu granskats igen visar det sig att människohandel med arbetskraft ökar i samtliga. I Sverige steg antalet misstänkta fall från 36 under 2015 till 102 år 2016.

”Exempelvis har myndigheter och ideella organisationer i Skåne noterat ett växande antal fall där det misstänktes att EU-migranter utnyttjades i jordbrukssektorn”, skriver Sverige i ett svar till Europarådet.

Så många slavar finns i världen

Global

Observationen stämmer väl överens med det mönster som tecknas i rapporten. Manligt tvångsarbete är koncentrerat till industrier som jordbruk, bygg och fiske medan kvinnor typiskt utnyttjas inom hushålls- eller omsorgsarbete – isolerade sektorer där de riskerar att utnyttjas både som arbetskraft och sexuellt.

Fler misstänkta fall av manligt tvångsarbete har rapporterats, vilket även det kan vara en följd av att kvinnors tvångsarbete sker inom branscher som är svårare att kontrollera.

Flera faktorer gör människohandel med arbetskraft svår att upptäcka. Offren är ofta ovilliga att träda fram på grund av risken att deporteras eller utsättas för hämndaktioner från kriminella nätverk. Mörkertalet är sannolikt stort, menar Europarådet.

– Vår granskning visar att fler och fler människor utsätts för trafficking för att arbete under fruktansvärda förhållanden i Europa, både inom över nationsgränserna, säger Siobhán Mullally, chef för Europarådets arbetsgrupp Greta, i ett pressmeddelande.