Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

FN laddar för 2018 då Internationella dagen för mänskliga rättigheter firar 80 år.

Trots att miljoner människor har fått det betydligt bättre nu än 1948, då dagen instiftades, brottas världen med stora problem kring trafficking, slaveri och brist på yttrandefrihet.

 

 

 

 

 

 

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar.

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) inrättades 2006 efter ett beslut av FN:s generalförsamling. Samtidigt avskaffade FN den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter.

MR-rådet har 47 medlemmar, som väljs för tre år. Alla FN:s medlemsstater kan kandidera till MR-rådet.

Källa: FN