Anmälningarna till Arbetsmiljöverket från skyddsombud inom vård och omsorg har ökat från 110 under 2015 till 154 under 2017, skriver Dagens Samhälle.

Det rör sig om anmälningar med en begäran om en arbetsmiljöåtgärd. Ökningen gäller framför allt äldreomsorg.

– Politiken måste ta sitt ansvar för äldreomsorgen. Det finns en underfinansiering av äldreomsorgen i dag. Och cheferna inom äldreomsorgen måste bli bättre på att förebygga arbetsmiljöproblem, säger Ann Georgsson, nationell ombudsman för äldreomsorgen på Kommunal, till tidningen.

– Man blir ju orolig när man tar del av de här uppgifterna, säger äldreminister Lena Hallengren (S) till TT.

Hon menar att regeringen den gångna mandatperioden vidtagit en del åtgärder för att förbättra äldreomsorgen. Men säger också att mer behöver göras.

– Regeringen har skjutit till pengar, både till kommunerna generellt för välfärden, men också specifikt för att höja bemanningen inom äldrevården.

Bland de satsningar hon nämner är fler heltidstjänster och vallöftet om gratis arbetskläder till alla som jobbar inom hemtjänst och äldreomsorg.

Lena Hallengren säger dock att det inte kommer att räcka.

– Det kommer att krävas fler insatser och ytterligare resurser med den demografi vi ser.

Arbetsmiljöverket inledde under hösten en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år.

Hittills har myndigheten gjort 350 inspektioner i 69 kommuner.