Bakom flyttförslaget har framför allt den finländska storägaren, försäkringskoncernen Sampo stått, vars vd Björn Wahlroos är styrelseordförande i Nordea.

Bland Nordeas institutionella ägare var det inför stämman bara AMF Pension som sagt att man skulle rösta nej, men även Aktiespararna yrkade nej under stämman. Swedbank Robur och Alecta hade tidigare sagt att de skulle säga ja. Ägarrådgivaren ISS, som vägleder många av de utländska ägarna i Nordea, rekommenderade också att flyttförslaget godkänns.

Inte alla fack inom LO lämnar Nordea

Nyheter

Syftet med flytten är enligt vd Casper von Koskull i första hand att banken ska omfattas av EU:s bankunion, vilket antas ge ett stabilare och mer förutsägbart regelverk och samma spelregler som stora europeiska konkurrenter har.

– Huvudorsaken är att en bank med fyra hemmamarknader — Norge, Sverige, Finland och Danmark — och en balansräkning som jag tror är två gånger Sveriges bruttonationalprodukt är en bank som jag tror hör hemma i EU:s bankunion, sade Casper von Koskull till TT i en intervju dagarna före stämman.

Han tror inte att Nordeas kunder kommer att märka av något av flytten på kort sikt, men hoppas att det i framtiden ska öppna för mer kundvärde och därmed ökad kundnöjdhet.

Flyttplanerna har tidigare väckt stor kritik, bland annat hos fackförbunden inom LO, varav flera har valt att lämna Nordea i och med planerna.