I början av september förra året meddelade Nordeas styrelse att Helsingfors ska bli bankens nya säte.

Beskedet kritiserades inte minst av LO och LO-förbunden, som är stora kunder i Nordea.

Nordea hade väckt deras ilska redan 2016, då Panamadokumenten visade att banken har hjälpt rika kunder att undvika skatt genom brevlådeföretag i skatteparadis. Att Nordea lämnar Sverige, till stor del för att kunna betala lägre avgifter, beskrevs i termer av girighet.

– Inget beslut är fattat ännu, men inriktningen är klar – facket ska ha sina pengar hos en svensk bank, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, samtidigt som flera stora LO-förbund hotade att lämna Nordea.

Den 15 mars samlas Nordeas ägare till bolagsstämma för att ta ställning till flyttförslaget.

Enligt såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter finns en tillräcklig majoritet för att genomföra flytten.

Arbetet har kollat hur LO:s och LO-förbundens affärer med Nordea utvecklats sedan i höstas.

LO, som har Nordea som sin huvudbank, bestämde i höstas att utreda ett byte till annan bank.

– Upphandlingsprocessen för att hitta en ny bank för våra transaktioner pågår, säger LO:s pressekreterare Jon Andersson.

– För sina kapitalplaceringar jobbar LO kontinuerligt med att hitta rätt partner. Våra placeringar hos Nordea kan inte avvecklas snabbt. Vi måste handskas ansvarsfullt med medlemmarnas pengar.

LO har en del fastighetslån hos Nordea, och kommer att upphandla nya krediter när de nuvarande lånen löper ut, enligt Jon Andersson.

De LO-förbund som kommit längst i planerna på att lämna Nordea är Handels, Transport och Kommunal.

Handels har anlitat Nordea för såväl löpande in- och utbetalningar som kapitalplaceringar.

Inom kort byter förbundet till Swedbank.

– Vi går ”live” med ny bank i mars. Under april ska hela förflyttningen vara klar, säger Britta Lepp, ekonomichef vid Handels.

– Vi valde Swedbank efter en upphandling. Bytet av bank kommer inte att innebära några kostnader för medlemmarna. Tvärtom har vi fått bättre priser.

AMF röstar mot Nordeas flytt

Nyheter

Att Handels flytt har hunnit långt med bytet av bank beror på att förbundet reagerade redan på Panama-avslöjandena 2016. I oktober 2017 flyttade Handels mycket av sina kapitalplaceringar från Nordea.

Transport fattade beslut om att byta bank redan i juni i fjol. Förbundet hanterar medlemsinbetalningarna via Nordea, men har inte sin kapitalförvaltning i banken.

Förbundet kommer även sluta med Plusgiro, eftersom tjänsten ägs av Nordea.

Enligt förbundskassör Anna Ryding jämför förbundet i nuläget offerter från olika banker. I april väntas beslut fattas om vilken bank som ska anlitas istället.

Kommunal gör sedan länge sina transaktioner med hjälp av Swedbank, men hade kapitalplaceringar värda omkring en miljard kronor i Nordea när beskedet om flytten kom.

– Av det har vi sålt ungefär hälften, en räntefond och ett aktieinnehav. Vi planerar att sälja också resten av de placeringar vi har i Nordea, säger Lars Randerz, ombudsman vid Kommunals ekonomienhet.

Seko tog ett inriktningsbeslut i höstas om att succesivt flytta från Nordea till någon annan bank.

– Vi har avslutat några saker, bland annat en fond hos Nordea, säger Seko:s vice ordförande Gabriella Lavecchia. Men vi ska göra det här med medlemmarnas bästa för ögonen. Vi har medvetet tagit det lugnt. Om Nordeas stämma skulle välja att låta Nordea stanna i Sverige kan vi ändra vårt beslut.

Nordea sköter Sekos löpande transaktioner, och Seko har omkring 500 miljoner i kapitalplaceringar hos Nordea.

IF Metall har cirka 500 miljoner kronor i fonder i Nordea, men av det totala kapitalet handlar det bara om fyra procent. Förbundet har inte heller Nordea, utan Swedbank, som huvudbank.

– Vi har inte för avsikt att flytta våra placeringar. Vi måste veta de sakliga skälen för Nordeas flytt och det har ännu inte tagits något formellt beslut, sade IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson, till Arbetet i höstas.

Enligt förbundets presstjänst ligger det beslutet fast.

Fastighets utreder fortfarande om förbundet ska vara kvar i Nordea. I dag är banken förbundets huvudbank.

Så fast är LO-förbunden i Nordea

Nyheter

”Vi har bland annat bett våra revisorer att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för att få ett fullödigt beslutsunderlag. HVi följer också LO:s hantering och beslut i ”Nordeafrågan””, skriver Jari Visshed, tredje förbundsordförande, till Arbetet.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, har beslutat att ”stanna kvar” hos Nordea, ”men att ha frågan under uppsikt”, som förbundets presstjänst uttrycker det.

HRF har inte Nordea som huvudbank, det är Swedbank, utan endast finansiella placeringar hos banken. Enligt tidigare uppgifter till Hotellrevyn handlar det om cirka 105 miljoner kronor.

På frågan varför förbundet landat i beslutet att fortsatt ha engagemang i Nordea svarar förbundsordförande Malin Ackholt:

”Självklart följer vi utvecklingen noga och gör löpande en värdering kring vårt engagemang. Vi ser kontinuerligt över våra placeringar i enlighet med vårt placeringsreglemente. Som alltid har vi våra medlemmars intresse i fokus och alla beslut rörande hantering och placering av förbundets tillgångar sker efter noga övervägande.”

Målarna fattade i höstas ett inriktningsbeslut om att lämna Nordea. ”För oss är det oacceptabelt att banken hotat och idkat utpressning mot vårt politiska system”, skrev förbundet då i ett pressmeddelande.

Nordea är Målarnas huvudbank och har placeringar där på omkring 250 miljoner kronor.

– Beslutet blev formulerat så att eftersom vi redan i dag vilar på LO:s ramavtal när det gäller banktjänster så väntar vi tills LO har förhandlat klart kring de delarna, så hänger vi på, säger förbundets vice ordförande Jan-Olof Gustavsson.

När det gäller placeringarna så inväntar förbundet också LO-beslutet, men där är förbundet friare att välja själv, enligt Jan-Olof Gustafsson.

Visst kan förbundsstyrelsen ändra sig om Nordea inte flyttar, men sannolikheten för att det skulle hända är väldigt liten, tror Målarnas vice ordförande.

– Folk är ju irriterade på Nordea, på deras arrogans. Det handlar inte bara om flytten utan även det här med skatteparadisen och konflikten i Estland om kollektivavtal (fackklubben har haft problem med att få till kollektivavtal med Nordea där, reds.anm.), säger Jan-Olof Gustavsson.

GS har beslut på att invänta Nordeas beslut på årsstämman.

Om aktieägarna säger ja till att flytta huvudkontoret kommer GS påbörja arbetet med att byta bank. Nordea är förbundets huvudbank.

Enligt förbundet har det en del av sin kassa i banken, ”flera hundra miljoner kronor”.

”I Byggnads har vi kvar våra affärer hos Nordea men kommer att väga in det som hänt nästa gång vi upphandlar tjänster. Och det är inte själva flytten vi reagerar mot utan deras sätt att försöka påverka politiska beslut”, skriver Lars Hildingsson, andre förbundsordförande, till Arbetet.

Kommunal lämnar Nordea

Nyheter

Det handlar om allt från banktjänster, konton, autogiro och hanteringen av medlemsavgifter, enligt Byggnads. Förbundet kommer dock att minska ner sin aktieandel, ”vilket gör att vi säljer en del aktiefonder i Nordea”, enligt Hildingsson. Beslutet beror på att förbundet vill minska risken och göra omplaceringar.

Enligt tidigare uppgifter från Byggnadsarbetaren har förbundet cirka 93 miljoner kronor av det totala fondinnehavet på 1,4 miljarder kronor i Nordea.

Pappers har redan lämnat allt sitt engagemang i Nordea, det gjordes redan i samband med den så kallade Panamaskandalen.

Dock har man, likt övriga LO-förbund, kvar de så kallade medlemslånen i Nordea, eftersom det är ett LO-gemensamt avtal.

Elektrikerna flyttade strax före jul sitt kapital på 295 miljoner kronor från Nordea till Handelsbanken, efter ett inriktningsbeslut i höstas. Förbundet har sina löneutbetalningar och andra tjänster via Swedbank, medan medlemsavgifterna går via Nordea.

Hur förbundet ska göra i den frågan är i dag oklart.

– Vi ser över det här och avvaktar lite, vi har en del samarbete med de andra 6F-förbunden eftersom vi har ett gemensamt administrativt bolag, säger förbundets andre vice ordförande Ulf Carlsson.

Han säger också att förbundet har ett inkasseringsavtal med arbetsgivare. De som är fackmedlemmar får fackavgiften dragen på lönen och sen betalar arbetsgivaren in fackavgiften direkt till Elektrikerna. Ett bankbyte skulle påverka detta system, påpekar Ulf Carlsson.

Medlemslån för LO-medlemmar går i dag att ta i både Nordea, Swedbank och sparbankerna.

Claes-Göran Enman, vd för LO Mervärde, som hanterar medlemslån och en rad andra medlemsförmåner för LO-förbundens medlemmar, uppskattar att ett par hundra tusen medlemmar har medlemslån.

– Vi har tecknat avtal om medlemslånen i Swedbank och sparbankerna. Nordeas medlemslån är däremot en del av LO:s hela affärsavtal med Nordea, så det bestämmer inte vi över. Om LO lämnar Nordea försvinner även möjligheten att ta medlemslån där, säger Claes-Göran Enman.

LO Mervärde ägs av LO, LO-förbunden och Folksam, och använder liksom LO Nordea för sina transaktioner.

– Vi följer vad LO gör. Om LO upphandlar en ny bank för sina transaktioner kommer det att omfatta även oss, säger Claes-Göran Enman.