Nordeas bolagsstämma den 15 mars kommer att avgöra frågan om Nordeakoncernens huvudkontor ska flytta från Stockholm till Helsingfors eller inte. Nordeas styrelse föreslog i höstas att kontoret ska flyttas, men ägarna är inte eniga.

I dag meddelar AMF att bolaget, som äger Nordeaaktier värda drygt sex miljarder kronor, kommer att rösta mot flyttförslaget på stämman.

– Vi anser inte att det som anförts som huvudargument, en lägre resolutionsavgift, är en tillräcklig grund för ett så viktigt beslut, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef vid AMF, i ett pressmeddelande.

– Vi förstår att det kan finnas positiva aspekter med att uppfattas som en europeisk bank. I dagsläget anser vi dock inte att detta väger tillräckligt tungt för att rösta ja till förslaget, säger Javiera Ragnartz.

Ytterligare några stora ägare i Nordea väntas rösta nej, men enligt en beräkning som Svenska Dagbladet har gjort kommer det inte att räcka för att stoppa flyttplanerna.

En rad stora fackliga organisationer, bland dem LO och fackförbundet Kommunal, har länge varit kunder hos Nordea. Kommunals ordförande Tobias Baudin har sagt att Kommunal lämnar Nordea till följd av flyttplanerna.

LO tillsatte i höstas en utredning om att byta bank.

– Ambitionen är att byta bank för våra transaktioner under året, säger Jon Andersson, pressekreterare vid LO. Men Nordea förvaltar också en del av LO:s tillgångar. Det uppdraget kan inte avvecklas snabbt, vi måste handskas ansvarsfullt med medlemmarnas pengar.