LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson sa aldrig ”Om Nordea flyttar så byter vi bank”.

I stället sa han att girigheten har tagit över bankens själ. Vilket fick en reporter på Dagens Industri att fråga om LO verkligen kan vara kund hos en sådan bank. Det var ändå för tidigt att säga, konstaterade Thorwaldsson.

”Nu ska vi ta två djupa andetag och diskutera saken i lugn och ro”.

Om en privatperson tycker att det känns jobbigt att byta bank är det inget emot vad en del fackförbund lär känna.

LO startar utredning för att lämna Nordea

Politik

För LO:s del handlar det om fastighetslån, 800 miljoner kronor i finansiella placeringar, medlemsförmåner och betalningsflöden. Relationen är komplicerad.

Därför var beskedet som kom efter LO:s styrelsemöte i går, måndag, inte helt oväntat. Centralorganisationen startar en utredning om att byta huvudbank.

Men LO bestämmer inte över förbundens pengar. Det gör förbunden, och de har sina 14 olika situationer.

Kommunals ordförande Tobias Baudin sa i somras att förbundet skulle överväga att lämna Nordea om banken flyttade.

Även om förbundet inte har Nordea som huvudbank, utan Swedbank, ligger en av förbundets fem miljarder i finansiella placeringar där.

600 miljoner är förbundets pengar, 400 miljoner ligger i ombudsmännens pensionsstiftelse.

Kommunal och Byggnads har också en del fastighetslån i banken inom det gemensamma fastighetsbolaget Polstjärnan och medlemslån via LO.

Vi måste se till att det inte blir en dålig affär för medlemmarna

Niklas Rengen, ekonomichef Kommunal

– Vi har sagt att vi måste titta på det här i ordnade former. Vi måste se till att det inte blir en dålig affär för medlemmarna, att vi inte gör något förhastat, säger Kommunals ekonomichef Niklas Rengen.

Han säger att det kan handla om att flytta en del av pengarna som placerats i kapitalförvaltningen.

Men att det är viktigt att inte dra på sig kostnader för lån som rullar på, kostnader som kan bli följden av ett bankbyte.

– Nordea äger också Plusgiro, och det finns medlemmar som betalar in sin avgift där. Det är ett område som jag tror kan bli svårt att göra något åt.

Fackförbund lämnar Nordea

Nyheter

Kommunals engagemang i Nordea ska lyftas på nästa styrelsemöte på onsdag den 20 september.

Handels har redan påbörjat bytet av huvudbank, enligt ordförande Susanna Gideonsson.

Förbundet har transaktioner, 500 miljoner kronor i kapital och även medlemsförmåner i Nordea.

– Det här är inget som kommer gå jättefort, att byta transaktionsbank. Vi har omkring 100 000 transaktioner i månaden och att få det att flöda med en annan bank tar tid. Beslutet vi ska ta nu är att påbörja den här processen.

Att flytta kapital innebär också i sig en risk så det är något man får göra successivt

Susanna Gideonsson, ordförande Handels

Medlemslånen i Nordea är en förmån som ligger i ett LO-gemensamt avtal, så det är inget som förbunden kan besluta om själva.

Hur mycket kommer det här bytet att kosta?
– Det är alltid kostnader när man gör såna här saker. Att flytta kapital innebär också i sig en risk så det är något man får göra successivt. Och avtal måste fullföljas, så det är en process.

Kan det vara så att ni kommer fram till att det här är förenat med för stora kostnader?
– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Men nej, inte över tid, det ser jag inte, säger Susanna Gideonsson.

Transport är det förbund som varit tydligast med vad som händer om Nordea flyttar.

– Flyttar Nordea från Sverige så flyttar vi från Nordea. Nu kommer vi att verkställa det beslut som förbundets styrelse fattade i juni, sa ordförande Tommy Wreeth nyligen till Transportarbetaren.

Transport har inte sin kapitalförvaltning i Nordea, däremot hanterar banken medlemsinbetalningarna. Eftersom Transport ska lämna Nordea helt, som förbundskassör Anna Ryding uttrycker det, kommer förbundet även att sluta med Plusgiro, en tjänst som ägs av Nordea. För Transport finns ingen deadline för när bytet ska vara klart, men Anna Ryding tror att det tidigast kan ske i vår.

Under tisdagen fattade även Seko ett inriktningsbeslut om att lämna Nordea.

Seko har cirka 500 miljoner kronor i kapitalplaceringar hos Nordea och mycket av Sekos transaktioner sker via banken.

Det näst största förbundet IF Metall har Swedbank som huvudbank.

Förbundet har en del fonder i Nordea, men av det sammanlagda kapitalet handlar det om cirka fyra procent, enligt förbundets presstjänst.

Men i reda pengar är de fyra procenten cirka 500 miljoner kronor, berättar IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson.

Vi måste veta de sakliga skälen för Nordeas flytt och det har ännu inte tagits något formellt beslut

Ulf Andersson, ekonomichef IF Metall

– Vi har inte för avsikt att flytta våra placeringar. Vi måste veta de sakliga skälen för Nordeas flytt och det har ännu inte tagits något formellt beslut, säger Ulf Andersson.

Det formella beslutet om Nordea ska flytta till Finland tas vid bolagsstämman i mars. Då får aktieägarna säga sitt och för att flytten ska bli av krävs att två tredjedelar röstar ja.

Så resonerar andra LO-förbund

Byggnads
Förbundet gick i förra veckan ut med att man ska se över sina affärsrelationer med banken. Frågan ska lyftas i förbundsstyrelsen. Enligt Byggnadsarbetaren har förbundet cirka 93 miljoner kronor av det totala fondinnehavet på 1,4 miljarder i Nordea.

Fastighets
Förbundet funderar på att lämna Nordea, men det finns ännu inga beslut om det, enligt tidningen Fastighetsfolket. Frågan ska lyftas på nästa styrelsemöte. En stor del av Fastighets tillgångar är placerade i banken, men förbundet vill inte specificera hur mycket.

GS
Förbundsstyrelsen ska lyfta frågan om att flytta till en annan bank vid sitt möte den 27 september. Enligt förbundet handlar det om flera hundra miljoner kronor.

HRF
Hotell- och restaurangfacket har Swedbank, inte Nordea, som huvudbank. Men frågan om eventuell flytt ska lyftas på nästa förbundsstyrelsemöte den 18 september, skriver Hotellrevyn. Enligt tidningen har förbundet omkring 105 miljoner kronor placerade hos Nordea.

Målarna
Förbundet behandlar frågan på sitt styrelsemöte i september, enligt Målarnas facktidning. Målarna har kapital och medlemslån i banken.

Pappers
När den så kallade Panamaskandalen briserade beslutade förbundet om att byta fondförvaltare, som tidigare varit Nordea. Fonden uppgick till 900 miljoner kronor, enligt Dagens Arbete.