I fredags dömde lagrådet på flera punkter ut regeringen och Vänsterpartiets förslag på vinstbegränsning i välfärden. Bland annat kritiseras konsekvensanalysen i förslaget som ”ofullständig” och man frågar sig också om syftet med förslaget uppnås genom vinstbegränsningen.

Lagrådet, regeringens juridiska expertorgan, menar också att det saknas ”en tillräckligt djupgående analys av förslagets förenlighet med näringsfriheten”. Förslaget skulle alltså kunna bryta mot grundlagen, enligt juristerna.

Trots kritiken går regeringen vidare med förslaget, enligt TT.

– Vi ska noga begrunda lagrådets synpunkter och vi återkommer med vilka överväganden vi gör, säger han till TT och slår fast att det kommer att presenteras ett lagförslag innan valet i höst, har civilminster Ardalan Shekarabi (S) förklarat för TT.

– Vi kommer att lägga fram en proposition till riksdagen så att den kan behandlas av den här riksdagen, säger Ardalan Shekarabi.

Ulla Hamilton är VD för Friskolornas riksförbund. Hon håller med om lagrådets kritik och är upprörd över att regeringen tänker gå vidare med vinstbegränsningen.

– Jag tycker att det är ansvarslöst. Det underminerar tilltron till den lagstiftande makten om man beter sig på det här sättet. Speciellt när flera använder som argument att det ändå inte kommer gå igenom i riksdagen. Det finns till och med statsråd som sagt det.

I dag finns det ingen riksdagsmajoritet bakom förslaget om vinstbegränsning.

Men enligt Ulla Hamilton kommer Friskolornas riksförbund driva frågan om förslaget är förenligt med näringsfriheten, om det mot förmodan skulle ta sig igenom riksdagen.

– Ja det är ju ganska naturligt. Om riksdagen skulle fatta ett sånt beslut skulle vi nog driva frågan att lagförslaget måste granskas av EU för att se om det är förenligt med EU-lagstiftningen. Det är ett första steg. Sedan får man se om man behöver gå vidare till domstol, säger Ulla Hamilton.

Torbjörn Dalin är utredare på Kommunal som stöder förslaget. Lagrådets kritik ändrar inte hans åsikt att regeringen borde gå vidare med vinstbegränsningen.

– Jag kan inte bedöma alla detaljer i lagrådets kritik, om det finns vissa delar som man måste ta hänsyn till. Men jag tycker ändå att det finns ett slags cirkelresonemang. Ena stunden säger de att det är osäkert om förslaget över huvud taget får någon effekt. Nästa sekund oroar man sig över att en massa företag kommer att behöva läggas ner, säger Torbjörn Dalin.

Han menar att argumentet att det saknas konsekvensanalys för hur många förslaget berör inte håller.

– Poängen med hela förslaget är att företag som finns inom välfärden inte ska gå med vinst och att de som är där för att skapa vinst ska försvinna. Om den delen är 1 procent eller 30 procent av företagen, det får olika konsekvenser och måste tas omhand av respektive kommun och landsting. Men skulle det visa sig att 30 procent försvinner, då vill de ju inte ställa upp på de här reglerna och då ska vi inte ha dem där.

Hur ser du på frågan om förslaget är förenligt med grundlagen?
– Det finns det delade meningar om. Vi har tidigare publicerat en rapport från vår jurist där vi kommer fram till att det inte är något problem, medan Svenskt Näringsliv har kommit fram till att det finns ett problem. Jag tolkade lagrådet som att det inte riktigt gick att svara på den frågan.