Konflikter, sexuella trakasserier, våldtäkter; med 3 000 anställda och 6,5 miljoner kunder om året blir Viking Lines färjor, liksom andra rederiers, som små samhällen i miniatyr.

– Man kan alltid skylla på att det är ett samhällsproblem, men vi tror att vi som företag kan göra skillnad, säger informationschefen Eleonora Hansi.

Redan 2009 stoppades butikernas alkoholförsäljning under kvällstid och arbetet mot sexuella trakasserier har pågått länge.

I början av förra året satte Viking Line ihop en expertgrupp som skulle komma fram till konkreta idéer i arbetet mot sexuella trakasserier, där bland andra Anna Tiihonen Möller, på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset, ingått.

Arbetet riktade i första hand in sig på rederiets enda svenskflaggade färja, med delmålet att halvera antalet våldtäkter under året.

Cinderella, ”en homogen nöjesprodukt, att jämföra med en krog på stan”, avgår på kvällen från Stockholm, vänder i åländska Mariehamn och är tillbaka på eftermiddagen dagen efter.

– Vi hade inte sett någon ökning av denna typ av brott hos oss, utan vi undrade om vi inte kunde få ned antalet ytterligare. Vi har en noll-vision, säger Eleonora Hansi, som är talesperson i de Metoo-frågor som främst rör färjornas kunder.

Expertgruppens arbete uppmärksammades i höstas då en av medlemmarna, sexrådgivaren Katerina Janouch, twittrade tvivelaktigt om Vänsterpartiets Rossana Dinamarca.

Janouchs uppdrag avslutades i augusti. Det är fortfarande oklart om omstridda Ann Heberlein, teologie doktor i etik, kommer att få sitt uppdrag förlängt.

#Metoo

Här har machokulturen fått ett stopp

Arbetsmiljö

Men gruppen ska fortsätta i någon form:

– Vi har kommit väldigt långt vad gäller de grövsta brotten. Vi vill att alla ska vara trygga ombord och slippa sådant här. Så det är det vi kommer att ta ett extra nappatag kring under 2018, säger Eleonora Hansi.

HR-chefen Lena Marcus poängterar att Metoo trots allt varit något positivt. Hon hoppas att tröskeln för att ta upp och bearbeta händelser ska ha sänkts.

I stort ser hon att situationen för rederiets anställda är jämförbar med den som andra har på olika arbetsplatser i land.

Däremot har sjöfarten en fördel i erfarenheten av att dokumentera.

– Det är positivt. Det finns en process som är framtagen och den används inom många olika områden, säger Lena Marcus.

Målet är att lösa frågor så snabbt och nära de inblandade som möjligt. Specifikt är också att det enligt sjömansavtalet ska finnas en sjöfartsnämnd på båtarna.

Den består av representanter från befäl och personal, och hör båda parter i frågor som kan leda till disciplinära åtgärder eller i värsta fall uppsägning och avsked.

Vi har kommit väldigt långt vad gäller de grövsta brotten. Vi vill att alla ska vara trygga ombord och slippa sådant här

Eleonora Hansi

– Är det riktigt grova saker är det inget att diskutera, då är det ju polisanmälan som gäller, säger Lena Marcus.

Vad gäller jargongen till havs så tycker hon att den har förbättrats från att tidigare har varit ganska rå.

Utbildningen i ”schyst vardag” ges för alla befäl, och under avdelningsmöten har Metoo-frågan diskuterats flitigt.

– Jag har alltid tyckt att man en öppen och ganska hjärtlig stämning i sjöfarten. När man är en vecka tillsammans i taget är man mer benägen att lösa frågor direkt, säger hon.

En annan utveckling som leder till färre konflikter kolleger emellan är att alla anställda, till skillnad från för 20 år sedan, har egen hytt.

– Du har bättre möjlighet till att dra dig undan och återhämta dig, det gör att konflikterna inte blir lika stora.

HR-chefen Lena Marcus tips

• Man ska absolut inte vara rädd för att ta tag i ärenden. Reda ut det så gott det går, man ska alltid göra sitt yttersta, det är bäst för alla parter.

• Alla frågor är unika. Även om det finns en handlingsplan kan man inte hantera ett ärende som ett annat.

• Se Metoo som något positivt, framför allt att det väcker debatt, att man diskuterar spelregler, vad som är okej.

Risker och åtgärder

• Den rådgivande gruppen har identifierat riskfaktorer, som alkoholservering och lägen där kvinnor är extra utsatta.

• Gruppens slutsatser har lett till att en vakt följer övervakningskamerorna under helgerna, att vakterna går fler ronder i gångarna, samt 100-procentiga id-kontroller. Bar- och restauranganställda har fått gå en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

• Utmaningen är att de grövsta sexbrotten begås i hytterna, som inte kan övervakas.