Den 30 augusti förra året miste en lastbilsförare i 30-årsåldern livet i en arbetsplatsolycka, på Hisingen i Göteborg vilket Arbetet tidigare berättat om.

Han arbetade ensam och polisens och Arbetsmiljöverkets utredningar visar att han troligen kommit åt handkontrollen efter att han lastat av en container vilket ledde till att han klämdes till döds mellan containern och dragbilen.

Polisen och Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och åklagaren har nu kommit fram till ingen kan ställas till svars för det som inträffat.

Det var varken företaget där mannen arbetade eller hans chefers fel att olyckan inträffade och i tisdags lades förundersökningen ner, berättar tidningen Transportarbetaren.

– För att jag ska agera straffrättsligt krävs att jag hittar en oaktsamhet eller ett åsidosättande av arbetsmiljölagarna, och här finns ingenting sådant, säger kammaråklagare Bo Lindgren vid Riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, till tidningen.