Arbetet har tidigare berättat om regeringens planer på att begränsa möjligheten för arbetsgivare att kräva utdrag ur brottsregistret från personer som söker jobb.

I dag är det i praktiken fritt fram att kräva ett utdrag, något som regering menar hindrar unga människor som avtjänat sitt straff att gå vidare.

Detta vill nu regeringen förbjuda och i stället ge undantag i lagen för vissa arbetsplatser där registerkollar kan vara motiverade.

I ett pressmeddelande från regeringskansliet aviseras därför nu en ny utredning som ska ta reda på vilka tillfällen där registerutdrag fortsatt ska tillåtas.

Lista: Lagförslagen som skulle stärka integriteten

Arbetsrätt

Ett sådant undantag är för de som ska jobba med barn, men det kan också finnas fler områden, enligt regeringen. Bland annat Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

I utredningsbeskrivningen ingår att ”väga skälen för registerkontroll mot den enskildes intresse av att inte utsättas för det integritetsintrång som en registerkontroll innebär”.

Utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2019.