Mindre aktörer i byggbranschen som vill göra rätt för sig är de som drabbas allra hårdast av den osunda konkurrensen.

Problemen med fusk och kriminalitet är omfattande. Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen är ett mycket välkommet steg mot mer ordning och reda i branschen.

Det är obegripligt att Sveriges Byggindustrier väljer att blunda för problemen och sina medlemsföretags intressen.

Häromveckan läste jag en artikel om de usla arbetsvillkoren för sömmerskorna som syr kläder för ett ledande svenskt modeföretag.

Artikeln väckte många upprörda känslor och jag blev också illa berörd.

Samtidigt blev jag också förundrad över hur stor uppmärksamheten blev och hur arga och upprörda alla var.

Varför blev jag då förundrad? Jo, för i min vardag inom byggsektorn ser jag så många liknande fall av utnyttjad personal där alla verkar rycka på axlarna åt problemen.

Personligen jublade jag när jag tog del av regeringens förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen som presenterades tidigare i veckan

Jessica Löfström, vd ExpanderaMera

Detta trots att utnyttjandet av människor, fusk och kriminalitet pågår mitt framför ögonen på oss.

Varför vänds inte vreden mot modebranschen också mot byggsektorn och de byggföretag som gång på gång ertappas med att anlita kriminella underentreprenörer på projekt och som stoppar våra gemensamma skattepengar i samma fickor som finansierar knark, vapen och trafficking.

På Sveriges Byggindustrier (BI) verkar man blunda för detta problem eller låtsas som om att det inte finns. I en artikel i årets första upplaga av Byggaren säger Charlotte Steinwall, jurist hos BI, att problemen man försöker lagstifta om med entreprenörsansvaret i byggbranschen inte finns i Sverige!

Personligen jublade jag när jag tog del av regeringens förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen som presenterades tidigare i veckan.

Detta är rätt väg att gå för att vända skutan mot sund konkurrens.

I avtalsrörelsen för några år sedan motsatte sig Sveriges Byggindustrier att entreprenörsansvaret skulle regleras i kollektivavtal och menade att det skulle missgynna kollektivavtalsbärande företag och att rätt väg snarare skulle vara via lagstiftning.

När nu sådant förslag blir en realitet är det annat ljud i skällan, Charlotte Steinwall säger att det är förvånande att Byggnads inte står upp för den svenska modellen. Jag undrar – hur ska ni ha det?

Jag ställer mig, som ni förstår, mycket skeptisk till de reaktioner som kommit från Sveriges Byggindustriers håll.

Mats Åkerlind säger i SvD att branschen är kritisk till förslaget och att småföretag inte släpps in.

Jag vet att många småföretag i dag inte kan konkurrera med de osunda aktörer som struntar i att betala rätt löner, skatter och avgifter.

Så många småföretag bör snarare gynnas av denna lagstiftning.

Arbetsmiljöverkets enkät säger att fyra av tio småföretagare anser att de måste fuska för att få allt att gå ihop.

Jag träffar småföretag ofta och hör att de fått de tuffare och att de inte längre kan jobba som underentreprenörer på de stora byggprojekten då priserna är för pressade.

Men det är inte bara småföretag som kommer gynnas av en schysstare konkurrens.

Alla företag i kedjan måste ju pressa priset på något sätt för att kunna tjäna pengar och göra vinst. Risken är stor att detta görs genom att strunta i säkerheten, att fuska med skatter eller att dumpa villkoren för arbetstagarna

Jessica Löfström, vd ExpanderaMera

Veidekkes VD Jimmy Bengtsson har också uttryckt stöd för lagförslaget. Veidekke vet precis som jag att sund konkurrens kommer att gynna seriösa företag – stora som små.

Vidare säger Mats Åkerlind även att byggena riskerar att bli dyrare. Men det enklaste och billigaste sättet att undvika entreprenörsansvar är att säkerställa en bättre kontroll över de under­entreprenörer som anlitas.

Kanske måste också kedjorna av underentreprenörer bli kortare?

Alla företag i kedjan måste ju pressa priset på något sätt för att kunna tjäna pengar och göra vinst.

Risken är stor att detta görs genom att strunta i säkerheten, att fuska med skatter eller att dumpa villkoren för arbetstagarna.

Jag vet att detta är en mycket kompetent bransch som klarar av att förhålla sig till stora och komplicerade regelverk – att klara även de nya reglerna om entreprenörsansvar bör inte vara något problem.

Om vi ska jämföra med till exempel H&M och andra företag i modebranschen som ska kontrollera sina leverantörers underentreprenörer i exempelvis Etiopien har den svenska byggbranschen en betydligt mindre utmaning då det är sina egna byggprojekt här i Sverige man ska kontrollera.