En byggnadsarbetare på företaget Västra Götalands Tak i Lindome utanför Göteborg faller från ett takarbete och skadar lungan och hakan i fallet.

I andra änden av landet, Luleå, klämmer en industriarbetare foten i en maskin på stålverket SSAB och skadar hälbenet och hälplattan.

Båda olyckorna bedöms som ”icke ringa” och som lika allvarliga av åklagarna. Arbetsgivarna straffas efter en tid med böter.

Men straffet slår ungefär tusen gånger hårdare mot byggföretaget än mot stålverket, visar Arbetets jämförelse av alla strafförelägganden de senaste fyra åren samt de straffade företagens omsättning.

SSAB, som omsätter nästan 20 miljarder kronor om året, får nämligen samma summa i böter – 75 000 kronor – som byggföretaget med en omsättning på tolv miljoner kronor.

SSAB:s straff blir alltså bara en marginalanteckning rent ekonomiskt, medan mindre företag kan påverkas rejält.

Orsaken är att företagsböter, som är de straff företag oftast får efter en arbetsplatsolycka, inte förändras i förhållande till hur stort företaget är.

Åklagaren Christer Jarlås, som är den som skrev ut företagsboten på 75 000 kronor till SSAB, berättar att åklagarna har specifika tabeller över hur höga böter en specifik skada ska resultera i.

Företagsböter i förhållande till omsättning – lägst och högst

Källa: Åklagarmyndigheten och ratsit.se 
Fotnot: Siffrorna gäller bara företagsböter direkt utfärdade av åklagare. Därför är de allvarligaste brotten (som när någon avlidit på jobbet) undantagna då de alltid går till domstol om det blir frågan om straff.

– Det är tyvärr inte så att det fungerar som dagsböter för personer som ska drabba alla lika. När det är företagsbot är det bara straffvärdet som styr. Det är oväsentligt hur stort företaget är.

Just nu finns en färdig utredning, som ännu inte lett till något lagförslag, som syftar till att förändra reglerna för företagsboten.

Bland annat ska maxboten, i dag tio miljoner, höjas till 100 miljoner.

Dödsfällan var kvar trots tio varningar

Arbetsmiljö

Man ska också kunna ge högre böter till större företag om de är särskilt allvarliga.

Något som dock inte skulle påverka den tidigare nämnda boten på 75 000 kronor då olyckan inte är tillräckligt allvarlig.

– Det skulle medföra vissa möjligheter att räkna upp de mest allvarliga brotten för de allra största bolagen. Dödsfall är definitivt med där och allvarliga kroppsskador också, säger Christer Jarlås och fortsätter:

– Men vi har ju väldigt låga straff. Det är bara att gå till Norge där du får åtala juridiska personer. Där har du flera fall med företagsböter på 100-tals miljoner kronor. De största som är utdömda i Sverige är sex miljoner kronor. Så man kan väl säga att den svenska lagstiftningen är väldigt förstående för företagen.