En rad LO-förbund har presenterat sina valplattformar i dag.

Trots goda tider på arbetsmarknaden har tryggare jobb högsta prioritet för såväl Kommunal som förbunden inom 6F, det vill säga Seko, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Fastighets.

Kommunal kräver att allmän visstidsanställning ska avskaffas, och 6F vill i sin gemensamma valplattform se en ”upprensning” bland alla otrygga anställningar.

LO anser att välfärden behöver stärkas med 70 nya miljarder. Mer pengar till välfärdstjänsterna är en viktig valfråga också för de enskilda LO-förbunden, men det kravet är naturligt nog särskilt centralt för Kommunal. Underbemanning inom skola, vård och omsorg pressar de anställda och leder till sjukskrivningar, enligt Kommunal, som också vill göra ett stopp för vinstjakten i välfärden till en valfråga.

Ett konkret krav från Kommunal är att anställda ska få ett skatteavdrag för avgiften till a-kassan – en motsvarighet till den skattereduktion för fackföreningsavgiften som regeringen just har presenterat förslag om.

Inom industrin är deltids- och visstidsanställningar inte samma problem som i tjänstesektorn. Trygga jobb industrijobb handlar i stället om investeringar i forskning och innovationer, och i de anställdas kompetens, så att svensk industri förblir konkurrenskraftig. IF Metall anser att Sverige har fått en bättre, mer aktiv industripolitik med den rödgröna regeringen än den föregående. Men mer behövs. IF Metall anser att samhället måste ta ett större ansvar för industriarbetsplatsernas behov av kompetens, och för att alla anställda ska få bygga på sina kunskaper kontinuerligt.

6F vill inför valet lyfta fram frågor om ordning och reda på arbetsmarknaden, vilket innefattar krav på kollektivavtal vid upphandlingar och mer resurser till Arbetsmiljöverket. Andra krav gäller bättre investeringsstöd för att bygga hyresrätter, höjt tak i a-kassan, och att investeringarna i transportsektorn ska öka så att de motsvarar en procent av BNP.