Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Med verksamhet i fler än 35 länder är Stora Enso en maktspelare inom den globala papper- och träproduktionen.

Genom det ramavtal som nu har undertecknats med de globala internationalerna Industriall, BWI och UNI, förbinder sig Stora Enso att erkänna de fackliga motparterna och samarbeta för schyssta anställningsvillkor för närmare 25 000 anställda.

Detta inkluderar bland annat hälsa- och säkerhet på arbetsplatsen och förbud mot all form av diskriminering,

”Avtalet ligger helt i linje med GS strategi för en bättre social dialog med de multinationella företag som verkar inom våra branscher, jag är mycket glad för att vi nu har gått i mål”, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö i en kommentar.

Avtalets signeringsceremoni ägde rum vid den Internationella arbetsorganisationen, ILO, i Genève, 19 januari.

Förbundsordförandena för Pappers och GS-facket samt det finländska Pappersförbundet undertecknade avtalet i egenskap av observatörer.

– Vi strävar efter en arbetsmiljö där alla våra anställda behandlas rättvist och med respekt och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att samtliga våra enheter uppfyller kraven. Genom att underteckna det globala ramavtalet tar vi nästa viktiga steg inom detta centrala område, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström i ett pressmeddelande.

Industrialls generalsekreterare, Valter Sanches, kommenterade vid undertecknandet:
– Jag gratulerar Stora Enso och välkomnar vårt nya formella samarbete som ger oss förutsättningar att upprätthålla arbetstagarnas rättigheter i företagets globala verksamhet. Jag uppmanar andra förpacknings-, massa- och pappersproducenter att följa detta exempel.

Globala ramavtal

Globala ramavtal (GFA – Global Framework Agreements) skyddar arbetstagarnas intressen inom alla verksamheter i de multinationella företag som undertecknar dem.

Globala ramavtal förhandlas fram på global nivå mellan fackföreningar och företag. De fastställer normer för fackliga rättigheter, hälsa och säkerhet, och om de principer för arbetsförhållanden som företaget följer i sin globala verksamhet, oberoende av de normer som existerar i ett visst land.