Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger, bland annat i den intervju som Arbetet publicerade på torsdagen, att den svenska modellen inte har fungerat som tänkt i Göteborgs hamn. Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap på högskolan i Skövde, håller inte med.

– Den svenska modellen fungerar som det är tänkt, men den fungerar inte som Ylva Johansson har tänkt. Det är ganska stor skillnad, säger han.

Även arbetsgivarsidans sätt att beskriva läget får kritik från universitetsvärlden. Gång på gång hävdas att det finns ett kryphål i lagen i och med att ett fackförbund kan ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare som har kollektivavtal med ett annat förbund.

– Det är inget kryphål. Det är huvudregeln, invände Mats Glavå, docent i arbetsrätt på Göteborgs universitet, i det Uppdrag granskning som SVT sände på onsdagen.

Striden om strejkrätten

Ylva Johansson: Vi ska inte ha avtalsshopping

Arbetsrätt

– Organisationer som inte har kollektivavtal får vidta stridsåtgärder. Det är det Hamnarbetarförbundet gör, fortsatte han.

Både Christer Thörnqvist och Mats Glavå är kritiska till att regeringen utreder konflikträtten utifrån en specifik situation; att Hamnarbetarförbundet tar till stridsåtgärder i Göteborg trots att arbetsgivaren har avtal med Transport.

– Det här är en väldigt unik situation och unika situationer ska ha unika lösningar, säger Mats Glavå till Arbetet.

Christer Thörnqvist beskriver utredningen som ett tydligt brott mot hur det brukar fungera på arbetsmarknaden.

– Politiker ska inte lägga sig i. Det går ju inte riktigt om politiker ska börja lagstifta var gång de inte får som de vill i den svenska modellen, säger han.

Båda lyfter fram avtalsshopping som en risk med en eventuell lagändring rörande rätten till stridsåtgärder mot arbetsgivare som har ett annat avtal. Avtalsshopping skulle innebära att företag kan välja att teckna kollektivavtal med organisationer som erbjuder billigare villkor, utan att andra fack kan agera.

I Arbetets intervju med arbetsmarknadsministern säger hon att hon inte kommer gå med på förslag som öppnar för detta. Men Christer Thörnqvist tror att det är oerhört svårt att hitta en juridisk lösning som inte öppnar för avtalsshopping.

– Jag har svårt att se hur man ska skriva en lag som samtidigt gör det omöjligt för arbetsgivare att sluta avtal med någon liten suspekt fackförening.

– Vi måste göra omprioriteringar inom förbunden, men det är jobbigt och där tror jag att vi är fega, sa Veli-Pekka Säikkälä.

Striden om strejkrätten

IF Metall försvarar utredning om konflikträtt

Arbetsrätt

Mats Glavå ser en risk för att det bildas fack som erbjuder billiga avtal till småföretag som ännu inte är avtalsbundna och som inte vill riskera stridsåtgärder från etablerade fack.

Som argument för att utreda lagändringar till följd av hamnkonflikten har de stora ekonomiska konsekvenserna lyfts fram – hamnen är ett nav där mycket gods passerar.

– Ibland får konflikter konsekvenser, det är upp till parterna att lösa den biten, säger Christer Thörnqvist.

En möjlig lösning som Hamnarbetarförbundet inte gått med på är hängavtal, alltså att Hamnarbetarförbundet hakar på Transports avtal. Christer Thörnqvist säger att det vore ”lite att utplåna sig själva” för Hamnarbetarförbundet, eftersom Transport skulle ha makten över avtalet.

Christer Thörnqvist och Mats Glavå ser lösningen i att parterna hittar ett sätt som gör Hamnarbetarförbundet till fullvärdig avtalspart – genom ett trepartsavtal eller genom två separata avtal för de båda förbunden.

Det har sagts att APM kan bli skadeståndsskyldiga om de tecknar ett avtal med Hamnarbetarförbundet utöver det med Transport. Mats Glavå säger att Transport kan välja att avstå skadeståndsanspråk.