De allra flesta är män. Ungefär hälften av dem har drabbats av olyckor med fordon inblandade, andra har arbetat på hög höjd. Efter arbetsplatsolyckor 2017 finns ingen av dem med oss längre.

Den vanligaste dödsorsaken är klämskador, visar Arbetets granskning.

I flera fall finns stora företag i bakgrunden som arbets- eller uppdragsgivare, så som Vattenfall, NCC, Södra Cell och Scania.

Minst 16 av dödsfallen utreds ännu som möjliga arbetsmiljöbrott.

Totalt omkom 49 personer i olyckor på jobbet 2017 enligt de uppgifter som är tillgängliga i nuläget.

Det kan hända att någon tas bort som arbetsplatsolycka då Arbetsmiljöverkets statistik är preliminär.

Det man kan se nu är att väldigt mycket sker i trafiken

Kjell Blom, Arbetsmiljöverket

Elever och klienter som finns med hos Arbetsmiljöverket är inte medräknade här.

Kjell Blom är utredare på Arbetsmiljöverket och arbetar med statistiken över dödsolyckor.

– För ett par år sedan var det väldigt klustrat inom fyra branschområden: jord och skog, tillverkning, bygg och transport. Det man kan se nu är att väldigt mycket sker i trafiken, säger han.

Han tror att det finns potential för Arbetsmiljöverket att göra mer mot trafikolyckor, att det kan finnas mycket bakomliggande arbetsmiljöproblematik som exempelvis arbetstider.

Inom Arbetsmiljöverket har en förstudie gjorts om vad som ligger bakom dödsolyckorna.

Vägmiljö har identifierats som ett område, liksom ”fall från höjd”, ”arbetsfordon och andra mobila maskiner” samt ”träd och djur”.

– Vi har tittat på dödsfall mellan 2012 och 2016, då ser vi att 75 procent av alla dödsfall faller in inom de här fyra områdena, säger Jeanette Falk Berglind, handläggare som lett arbetet med förstudien.

Lista: Då skedde dödsolyckorna 2017

Arbetsmiljö

Nu ska verkets ledning ta ställning till studien och hur man ska gå vidare.

En återkommande dödsorsak 2017 är klämskador. I en rad sådana olyckor har fordon varit inblandade.

Tre män har exempelvis klämts ihjäl i samband med tunga lyft till eller från fordon. I Göteborg skulle en container lyftas, i Östersund en barack och i Luleå betongblock.

I Borås tillverkar Atria mat. Den 17 februari klämdes en man i en maskin i fabriken, så illa att han avled. Dagen efter dog en man efter en olycka på Finja Prefab i Skåne, som gör prefabricerade betongelement.

– Han har blivit klämd mellan ett fast föremål och en betongvägg, säger åklagaren Lars Magnusson som nu leder utredningen av olyckan.

Tio dagar senare, den 28 februari, skulle två reparatörer från Kone laga en trasig hiss i Karlskrona. Den kom i rörelse. Den ene mannen klämdes då så illa att han dog av skadorna.

Åklagare leder i nuläget utredningar om misstänkta arbetsmiljöbrott i minst 16 av de olyckor som kostade någon livet förra året.

Åklagaren beslutar sedan om utredningen ska läggas ned eller om fallet ska drivas rättsligt.

Arbetet har inte hittat något fall från 2017 som lett till åtal ännu. En rad utredningar har däremot lagts ned.

Det kan handla om enmansföretagare, personer som befunnit sig på platser där de inte borde varit och händelser som oberoende av dessa omständigheter betraktas som rena olyckor.

Exempelvis har åklagaren Lotten Loberg lagt ned utredningen om hissolyckan i Karlskrona. Hon kunde inte se att brister i arbetsmiljön orsakat den.

– Man hade – som jag kunde förstå det – tillfredsställande riskbedömningar, ordentliga instruktioner, bra utbildningar, kontroller på hur man utförde arbeten, säger hon.

Förutom kläm- och trafikolyckor är fallolyckor också återkommande. Tre människors liv avbröts 2017 när de föll från tak. I samtliga fall pågår ännu förundersökningar.

På köpcentret A6 i Jönköping ramlade en montör i mars genom ett hål i taket där en fläkt skulle monteras.

– Över hålet fanns en tjockare masonitskiva och den var fastskruvad i taket. Man lossade skruvarna på den, men lät luckan ligga kvar, säger åklagaren Jan Olof Andersson.

Karta över dödsolyckorna 2017

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Fotnot: Två av dödsolyckorna som inte skedde i Sverige är inte utmärkta på kartan.

I Sjöbo i Skåne brast taket till en maskinhall under fötterna på en man i augusti.

– Den avlidne hade gått ut på taket för att utföra reparationsarbete och då har takplattan gett vika så han har fallit igenom, säger åklagaren Christer Forssman.

I juli föll en man som jobbade för NCC från taket på en skola söder om Kalmar.

Arbetsmiljöverkets preliminära siffror tyder på att antalet dödsfall ökat jämfört med de två närmast föregående åren.

Dessutom mördades svenska Zaida Catalán på FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa och journalisten Kim Wall misstänks ha blivit mördad av den danske uppfinnaren Peter Madsen.