Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den icke-bindande resolutionen godkändes med stor majoritet i FN:s generalförsamling sent på torsdagen. 128 av de 193 medlemsländerna, inklusive Sverige, röstade ja.

Därmed har man från FN:s sida sagt att man ser president Donald Trumps Jerusalemerkännande som ogiltigt. Flera av USA:s allierade — bland dem Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan — röstade för resolutionen.

Vissa gick längre än så.

Palestiniernas FN-ambassadör Riyad Mansour anklagade USA för utpressning och den palestinske presidenten Mahmud Abbas fördömde USA:s utfästelse att skriva upp alla ja-röster och minnas dem när bistånd fördelas och internationell hjälp behövs.

Abbas sa vidare att hans folk inte kommer att acceptera någon fredsplan som läggs fram av Washington DC.

– USA har visat sig vara en ohederlig medlare i fredsprocessen, sade han enligt nyhetsbyrån AFP efter ett möte med sin franske kollega Emmanuel Macron i Paris bara timmar efter FN-mötet.

Macron å sin sida sade att USA ”marginaliserat sig” i konflikten mellan israeler och palestinier och att han försöker att inte göra detsamma.

Men USA:s FN-ambassadör Nikki Haley, en snabbt stigande stjärna inom det republikanska partiet, valde att fokusera på de 65 länder som röstade emot, avstod eller inte deltog i omröstningen.

Hon twittrade ut alla de 65 namnen och bjöd senare in dem till en särskild mottagning den 3 januari för att tacka för ”deras vänskap”, rapporterar nyhetskanalen Fox News.

Huruvida Vita huset verkligen kommer att infria sitt hot om fruset bistånd återstår dock att se.

USA, ska inom kort fördela motsvarande 220 miljarder kronor i bistånd men inga beslut är fattade om huruvida ja-röstande länder verkligen kommer att förlora bistånd.

Olika möjligheter gås i nuläget igenom av presidentens utrikespolitiska team, skriver nyhetsbyrån AP med hänvisning till uppgifter från utrikesdepartementet i Washington DC.

Tina Magnergård Bjers/TT

 

FN:s generalförsamling

FN:s generalförsamling samlas varje år i september. Då hålls också den allmänna debatten då ledare från de 193 medlemsstaterna talar i FN-högkvarteret i New York. Arbetet fortsätter sedan ett år framåt.

FN:s generalförsamling kan i princip ta upp vad som helst utom, normalt sett, ämnen som avhandlas i FN:s säkerhetsråd. Varje medlemsland har en röst, i viktiga frågor krävs två tredjedels majoritet.

Till skillnad från FN:s säkerhetsråd kan församlingen generellt inte ta bindande beslut. Den är dock viktig för debatt och opinionsbildning. Generalförsamlingen väljer också FN:s generalsekreterare, efter förslag från säkerhetsrådet.

Årets generalförsamling är den 72:a.

Källa: FN