En uppgörelse har träffats om när man tidigast ska kunna ta ut pension. Förslaget är ett steg i rätt riktning men det krävs mera.

Jag hjälper många medlemmar inom IF Metalls avtalsområde med att räkna ut vad man kan tänkas få när man vill gå i pension. De som jobbat hela livet och går i pension vid 65 får en statlig pension på cirka 48 procent av slutlönen.

De jag räknat på får en statlig pension på 11 000 kronor till 14 500 kronor före skatt och då är slutlönen över 30 000 kronor. När pensionen ser ut så har det ingen betydelse när jag tidigast kan ta ut pension.

Det är nivån på pensionen som i många fall avgör när jag kan gå hem – och som den ser ut i dag är den för låg. Nivån i systemet behöver höjas och då måste det tillföras mera pengar. Man behöver också återinföra det skatteavdrag som fanns för privat pensionssparande.

Jag tror tyvärr det är nödvändigt med ett privat pensionssparande eftersom staten inte kommer att tillföra mera pengar till systemet. Om man börjar pensionsspara när man träder in i arbetslivet behövs det inte sparas så mycket för att få ett tillskott till pensionen.