Om en arbetsgivare gjort smärre misstag när det gäller anställningsvillkoren ska det inte behöva innebära att arbetstillståndet dras in, förslår regeringens utredning som presenterades i dag.

– Jag är nöjd med att vi nu har konkreta och väl genomarbetade förslag som vi kan gå vidare med. Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag. Vi ska lösa den här situationen så snart som möjligt, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon i ett pressmeddelande.

Hittills har arbetskraftsinvandrare tvingats lämna Sverige om det uppdagats att deras arbetsgivare gjort misstag i villkoren för arbetstillstånd.

Det kan till exempel handla om löner som legat under nivån i kollektivavtalet under en kortare period.

I framtiden ska sådana misstag inte behöva innebära att arbetstillstånden dras in.

Utredningen som letts av Bertil Ahnborg föreslår att det ska bli möjligt att i vissa fall korrigera mindre felaktigheter så att arbetskraftsinvandrare ska få stanna i landet.

Det ska handla om fall där små brister skett av misstag och korrigerats av arbetsgivaren. Felaktigheter som skett i syfte att missbruka reglerna ska inte omfattas av möjligheten.

Som Arbetet tidigare berättat har Migrationsöverdomstolen nyligen fattat ett beslut som gav en pizzabagare rätt att stanna i Sverige trots att han fått några hundralappar för lite i lön, vilket arbetsgivaren senare korrigerade.

I domen, som är från högsta instans och därmed vägledande för andra domar, konstateras att Migrationsverket kan se på hela tillståndsperioden i stället för bara enskilda månader när det bedöms om avtalsvillkoren följts.