– Jag är så glad över det här beskedet att jag får fortsätta bo och arbeta i Sverige. Jag vill tacka alla i Jokkmokk och runt om i Sverige som har stöttat mig. Nu är jag ett steg närmare min dröm att få öppna en egen restaurang i mitt älskade Jokkmokk, säger Danyar Mohammed i ett pressmeddelande från Centrum för rättvisa som drivit fallet.

Det var förra våren som Danyar Mohammed fick besked från Migrationsverket att hans inrapporterade lön från pizzerian i Jokkmokk legat under kollektivavtalsenlig nivå.

Det handlade om 460 kronor per månad under ett års tid. Han och hans arbetsgivare kompletterade då med intyg som visade att felet betalats ut retroaktivt. Enligt arbetsgivaren berodde det på att man missat lönerevisioner. De överklagade beslutet till migrationsdomstolen.

Även där gick man på Migrationsverkets linje och avslog hans ansökan om förlängt arbets- och uppehållstillstånd.

Domstolen tolkade lagstiftningen som att kollektivavtalsenliga löner är en förutsättning för att arbetstillstånd ska beviljas.

Och eftersom han jobbat under den nivån fick han inte förlängt tillstånd att stanna. I stället skulle han utvisas till Irak.

Migrationsöverdomstolen går nu på Danyar Mohammeds och arbetsgivarens linje. I domen skriver man bland annat att det inte finns anledning att ifrågasätta ”arbetsgivarens seriositet”.

Det som hände var ett ”rent administrativt misstag”. Domstolen hänvisar till att många ändringar efter att nya kollektivavtal sluts sker retroaktivt.

Att det därmed inte går att göra bedömningar från månad till månad, utan att man snarare måste göra bedömningar utifrån hela tillståndsperioden.

– Det är en mycket viktig dom, som kommer att bli vägledande för bedömningen av ett stort antal liknande fall. Den här domen sätter stopp för de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare. Migrationsöverdomstolen slår fast att personer som arbetar och försörjer sig själva inte får utvisas på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Det måste göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket Migrationsverket tidigare inte har gjort, säger Fredrik Bergman som drivit Danyar Mohammeds fall på Centrum för rättvisa i en kommentar.

Migrationsöverdomstolen är högsta instans, så beslutet kan inte överklagas.