– LO har kongressbeslut om att föräldraförsäkringen bör bli helt individualiserad, det vill säga lika många dagar för vardera föräldern, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström. Förslaget att fem av månaderna med föräldrapenning ska vikas åt vardera föräldern är ett bra första steg.

Hon menar att ett jämnare uttag mellan föräldrarna är viktigt:

– För att barnet tidigt ska få kontakt med båda föräldrarna, men också för jämställdheten i arbetslivet. Att kvinnorna kommer tillbaka till jobbet snabbare kan bidra med en mer jämställd löneutveckling.

Berit Müllerström är övertygad om att måndagens utredningsförslag skulle få effekt om det genomfördes.

Tidigare steg mot fler ”pappamånader” har verkligen lett till att fäder har varit hemma mer med sina barn.

Men också till att det obetalda arbetet i hemmet har fördelats jämnare.

Har LO medlemmarna med sig bakom kravet på individualiserad föräldraförsäkring?
– Vi är väl medvetna om att LO-familjer tar ut föräldraledigheten mer ojämnt än andra grupper. LO-papporna är hemma mindre med sina barn än pappor i tjänstemannayrken, säger Berit Müllerström. Jag tror att det beror på att så många kvinnor i LO-yrken jobbar deltid.

Fem öronmärkta föräldramånader föreslås

Politik

– LO måste kommunicera mera om vikten av att båda föräldrarna tar hand om barnen. Just nu har vi en kampanj om föräldrapenningtillägget, ett tillägg till den statliga föräldrapenningen som medlemmarna har genom kollektivavtalet. Många vet inte om att det finns. Ökad kunskap om detta kan bidra till att fler pappor tar föräldraledigt.

Den utredning om föräldraförsäkringen som i dag lämnats till regeringen föreslår att föräldrapenning ska kunna ges under totalt 460 dagar. Av dessa ska högst 390 ges under barnets tre första år – det ska inte gå att ta ut dem efter barnets treårsdag.

Resterande 70 dagar ska kunna tas ut fram till dess att barnet fyller tio år, som huvudregel tio dagar om året.

– LO-medlemmar har ofta inte råd att spara dagar till dess att barnet börjar skolan, säger Berit Müllerström. Med den regel som utredaren föreslår skulle fler LO-medlemmar ha dagar kvar då barnet blir lite äldre.