Trots att det gått 40 år sedan föräldraförsäkringen infördes tar mammor ut den absolut största delen av ledigheten, framför allt när barnen är små.

Att hitta vägar att ändra på detta var ett av uppdragen för den utredning om framtidens föräldraförsäkring som i dag lämnade över sina förslag till regeringen.

Utredningen föreslår att fem månader reserveras för varje förälder i stället för de tre månader som inte kan överlåtas i dag.

– Det har tagit väldigt långt tid att ändra det här beteendet, så jag tror att det behövs en kraftigare reservering, säger utredaren Lars Arrhenius till TT.

Utredningen konstaterar dock att alla familjer och barn har olika behov och att det därför inte vore lämpligt att tvinga föräldrarna att dela ledigheten exakt på mitten. Det förslag som läggs fram innebär att ledigheten istället delas i tre delar där en del kan överlåtas fritt.

Förslaget innebär också att även en sambo till förälder kan ta del av föräldrapenningen och att 30 dagar per förälder kan överföras till någon annan i barnets närhet.

– Det kan vara morfar eller någon annan närstående, säger utredaren Lars Arrhenius.

Utredningen föreslår också att föräldraledigheten fördelas så att 390 dagar måste tas ut före barnets treårsdag. Efter det ges tio dagar föräldraledighet varje år tills barnet fyller tio år.

Totalt kommer föräldrarna tillsammans att kunna ta ut högst 460 dagar ledigt, att jämföra med nuvarande 480 dagar.

Ersättningen blir dock högre i flera dagar då dagens 90 dagar med ersättning på lägstanivå slopas i förslaget.

Anledningen är att ersättningen är så låg att den inte ger alla föräldrar möjlighet att faktiskt utnyttja dem, enligt utredningen.

Socialminister Annika Strandhäll som tog emot utredningen i dag betonar vikten av en fungerande föräldraförsäkring.

– Föräldraförsäkringen är en mycket viktig del av den svenska modellen som har byggt vårt land så framgångsrikt. Därför är det centralt att försäkringen utvecklas i takt med samhället. Nu ser jag fram mot att sätta mig in i detaljerna och remittera utredningens förslag, säger hon i ett pressmeddelande.