Höjningen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension, som i dag ligger på 61 år, sker i flera steg, skriver politikerna i pensionsgruppen i en artikel på DN Debatt. Höjningen till 64 planeras vara genomförd till 2026.

Höjningen till 69 år av rätten att jobba kvar ska vara genomförd till 2023, enligt överenskommelsen.

Samtidigt ska det inte gå att ta ut garantipensionen förrän från och med att man fyllt 66 år, jämfört med 65 år i dag.

Från 2026 knyts den åldern dessutom till hur medellivslängden utvecklas och kan därmed komma att skriva upp ytterligare.

Dessutom ska taket höjas i bostadstillägget.

Vidare förändras premiepensionssystemet, med syfte att få högre framtida pensioner.

Oseriösa aktörer ska rensas bort genom bättre kontroll av vilka fonder som ingår i systemet. Det kommer att ge ”avsevärt” färre fonder, skriver pensionsgruppen.

Så påverkas arbetare av pensionsförslaget

Politik

Garantipensionen — grundskyddet för dem som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet — höjs med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har svårast ekonomisk situation, enligt pensionsgruppens överenskommelse.

Det välkomnas av IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

– Det är bra att regeringen tänker utöka garantipensionen med ett tillägg för de som har det tuffast och höja bostadstillägget. Det kommer att göra stor skillnad för de sämst ställda pensionärerna, många av dem kvinnor, säger hon i ett pressmeddelande.

Även LO är överlag positiva till mycket i förslaget.

– Det är väldigt många bra förslag för LO-medlemmar i det här förslaget. Men många saker är vi missnöjda med, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Sveriges radio.

LO-basen lyfter fram att pensionsgruppen lyssnat på LO gällande personer som är sjukskrivna.

– Är du sjuk eller det som förut hette förtidspension ska du kvarstå i sjukskrivning, arbetslöshet eller socialförsäkring fram till den nya riktåldern som ska bli 66 år från 2026, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Sveriges radio.

Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande:

– Sveriges byggnadsarbetare har ett hårt, slitsamt och farligt arbete. För många är diskussionen om att höja pensionsåldern svår att acceptera och förstå. Deras verklighet handlar istället om att orka arbeta ett helt arbetsliv, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

Pensionsgruppen själva är nöjda över resultatet.

Arbetet Förklarar: Pensionsålder

Verktygslådan

– Vi är alla överens och tar nu ett helhetsgrepp och renoverar det svenska pensionssystemet för att höja pensionerna och öka tryggheten för både dagens och framtidens pensionärer, säger Annika Strandhäll, ordförande i Pensionsgruppen, och Per Bolund, ansvarig för AP-fonderna och premiepension i regeringen i ett pressmeddelande.

– I takt med att vi lever längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa. Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot ett längre arbetsliv och därmed högre pensioner och mer resurser till välfärden, säger allianspartiernas fyra företrädare i Pensionsgruppen i samma pressmeddelande.

Enligt överenskommelsen ska också ett råd för arbetsmarknadens parter bildas, som ska föra en dialog med pensionsgruppen.

Man vill även bilda en delegation som ska få i uppgift att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Vidare ska avdragsreglerna för tjänstepensionen ses över, liksom placeringsreglerna för AP-fonderna, medan man också tagit fram en handlingsplan för jämställda pensioner.

Här är några andra reaktioner på uppgörelsen:

– Vi ser behovet av att skapa ett längre arbetsliv men det kräver mer än att man höjer åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet. Vi hade önskat ett brett paket där partierna i pensionsgruppen även presenterat konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljön och öka möjligheterna till att fylla på med kunskap genom hela arbetslivet så att människor faktiskt kan arbeta längre, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne har även hon invändningar.

– Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta. Detta är komplexa frågor som inte har de enkla svar som pensionsgruppen vill tro, säger hon i ett pressmeddelande.

Nio punkter

De sex partierna i pensionsgruppen har enats om följande punkter:

  1. Grundskyddet (garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet) ska höjas för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.
  2. Ett reformerat premiepensionssystem som ska ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten tar ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner.
  3. Långsiktigt hållbara pensioner. Arbetslivet behöver förlängas. "Vi behöver få fler arbetade timmar i svensk ekonomi", skriver pensionsgruppen.
  4. Arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv, så att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen.
  5. Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till pensionsgruppen.
  6. En delegation ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden.
  7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension.
  8. Åtgärder för mer jämställda pensioner mellan män och kvinnor.
  9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.

Dessa personer ingår i pensionsgruppen

• Annika Strandhäll (S)

• Fredrik Lundh Sammeli (S)

• Teresa Carvalho (S)

• Lars-Arne Staxäng (M)

• Solveig Zander (C)

• Mats Persson (L)

• Lars Gustafsson (KD)

• Rickard Persson (MP)