Initiativtagarna till uppropet skriver att de vill riva murarna runt machokulturen i Kriminalvården.

– Det jag fått höra berör mig väldigt djupt. De här kvinnorna har känt en rädsla för att berätta om vad som hänt dem, och så vill jag verkligen inte att det ska vara. Mitt mål är att alla ska känna sig så trygga att de kan berätta – och anmäla, kommenterar Kriminalvårdens HR-direktör Johan Modin i ett pressmeddelande.

Det är sammanlagt 1 017 personer inom Kriminalvården som har skrivit under uppropet #virivermurarna som överlämnats till myndighetens HR-chef.

I det ska 150 olika händelser där kvinnor har trakasserats eller särbehandlats på jobbet beskrivas.

Uppropet gäller för alla som ”könas som kvinna”, oavsett könstillhörighet.