Från och med den 1 februari nästa år blir det förbjudet att hålla i mobilen eller annan kommunikationsutrustning medan man kör ett motordrivet fordon.

Det är resultatet av ett nytt regeringsbeslut som togs i dag, torsdag.

– Det är bra. Både ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. I branscher med yrkestrafik kan det ibland förväntas av arbetstagaren att den ska sköta handhållen kommunikationsutrustning medan man kör för att man pressat ihop körscheman så pass mycket, säger Emil Burman, utredare på Transport.

Även Transportföretagen välkomnar beslutet.
– Vi ser positivt på det här förbudet. Vi tycker att det blir en ökad tydlighet i regelverket om vad som egentligen gäller. Vi som många andra har upplevt ett problem med de tidigare reglerna. Nu gäller det att följa upp det här ordentligt så att reglerna får önskad effekt, säger Göran Forssén, utredare på Transportföretagen.

Redan 2013 försökte regeringen öka trafiksäkerheten genom nya bestämmelser.

Då kom nya regler som gjorde det tillåtet för förare att använda mobil och annan kommunikationsutrustning så länge det inte utgör fara i trafiken.

Men när Transportstyrelsen utvärderade reglerna så landade myndigheten i ett förslag på ytterligare skärpta regler, något som nu alltså görs.

– Nu kommer det bli tydligare att man inte får hålla på att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), i ett uttalande.

Det är fortfarande tillåtet att prata i mobiltelefon i bilen om man använder headset.