– Uppenbarligen är det så att metoo-kampanjen har gjort att även vi har fått kännedom om att det är så utbrett. Det visste vi ju även innan naturligtvis, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Beslutet att göra en bredare tillsyn kommer efter att DO har tagit emot en anmälan mot TV4:s ledning om att den ska ha låtit bli att utreda misstankar och anklagelser om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

Enligt anmälan har ledningen inte agerat efter det att den exekutiva producenten för ”Äntligen hemma” larmade om programledaren Martin Timells beteende för två år sedan.

Men det blir inte någon riktad tillsyn mot TV4 utan de kommer att ingå i den bredare granskningen.

– Vi har landat i att vi gör bäst nytta genom att göra en bredare tillsyn mot flera företag och organisationer än en specifik mot ett enskilt företag som vi har fått anmälan mot. Vi har velat nå fler helt enkelt, säger Clas Lundstedt.

Det är i huvudsak större företag och organisationer som ska granskas men DO har inte slutgiltigt landat i exakt vilka företag.

Tillsynen inom media, kultur och juridik är en utvidgning av den tillsyn som nyligen inleddes mot kommuner och landsting, där DO ska granska hur de stora arbetsgivarna arbetar mot bland annat sexuella trakasserier.

– Det handlar om att tillse att de granskade organisationerna har rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Och sedan kommer vi också att kontrollera hur arbetsgivarna skulle agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig trakasserad av en medarbetare, säger Clas Lundstedt.

Metoo

• I början av oktober briserar skandalen kring filmproducenten Harvey Weinstein i USA och hashtaggen #metoo tar fart på Twitter. Några dygn senare pekas en rad kända män ut även här i Sverige.

• Här växer metoo-kampanjen snabbt på ett sätt som få hade kunnat förutspå och kvinnor inom olika branscher har trätt fram gemensamt i stora upprop för att vittna om övergrepp och trakasserier.

• Tusentals har trätt fram inom rättsväsendet, politiken och inom musik-, film-, teater- och teknikbranscherna. Ytterligare ett tiotal upprop väntas inom kort bli offentliga, bland annat bland akademiker, journalister, författare, idrottare, socialarbetare, vårdpersonal och inom restaurangbranschen.