”Ett socialt Europa är ett Europa i arbete”, skrev Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne nyligen i en debattartikel på Dagens Industri, tillsammans med nordiska kollegor inför det sociala toppmötet.

Det var också huvudbudskapet på den pressträff som Svenskt Näringsliv och dess europeiska motsvarighet, Business Europe, höll i Göteborg under torsdagen inför det sociala EU-toppmöte som börjar i dag, fredag.

– Vi är för att lyfta de sociala frågorna i Europa. Men vi vill också säga att ekonomisk utveckling är grunden för vår välfärd, och inte bara prata om en social pelare. Vi vill förstärka den inre marknaden för den har skapat många jobb, sade Emma Marcegaglia, ordförande för Business Europe.

Medan fackliga representanter från hela Europa pekade på riskerna med ökande klyftor och ojämlikhet några hundra meter bort på Clarion Hotel Post, målades det med betydligt ljusare penseldrag i Svenskt Näringslivs lokaler.

Många EU-länder ligger i topp i globala index som visar på utveckling och andel av befolkningen som täcks av socialförsäkringar, betonade Business Europe. Och det är tack vare tillväxt och företagande, anser Marcegaglia.

EU-toppmötet i Göteborg

LO: ”Nu är Svenskt Näringsliv arga – vi är glada”

Global

– Vi säger inte att allting går bra i Europa. Men vi tror att den värsta sociala situationen är när människor är arbetslösa. Vi måste utveckla industripolitiken, konkurrenskraften och anpassa oss till digitaliseringen. Enbart en social pelare kommer inte leda till fler jobb, sade hon.

Något som lyfts på senare tid från arbetsgivarhåll är EU-kommissionens planer på att se över det så kallade upplysningsdirektivet. I dag innebär det en skyldighet för arbetsgivare att upplysa arbetstagaren om grundläggande anställningsvillkor.

Men Business Europe och Svenskt Näringsliv varnar nu för att kommissionen går från en informationsplikt till ett slags minimivillkor för anställningar.

Svenskt Näringsliv menar att det snarare håller på att bli ett ”anställningsskyddsdirektiv”, något organisationen ser som ett hot mot partsmodellen.

Europafacket har i stället välkomnat kommissionens initiativ och är positivt till att det ger arbetstagare grundläggande skydd på den nya arbetsmarknaden där plattformsekonomin och korta anställningar växer fram. LO delar till viss del Svenskt Näringslivs oro, men LO-utredaren Åsa Törnlund poängterar att kommissionens planer ännu inte mynnat ut i något skarpt förslag. LO bevakar utvecklingen noga, säger hon, och betonar att det är viktigt att ett uppdaterat direktiv inte inskränker på den svenska modellen.

EU-toppmötet i Göteborg

EU-möte i Sverige med fokus på fattiga

Global

Men är Business Europe och Svenskt Näringsliv för den sociala pelaren med 20 principer och rättigheter som ska undertecknas i Göteborg?

På den frågan finns i dag inget svar. Allt handlar nämligen om vad skrivningarna om jämställdhet, rättvisa löner och skälig levnadsstandard mynnar ut i, enligt Carola Lemne. Svaret blir ”för” om det öppnar för viktiga diskussioner.

Men ”mot” om pelaren leder till mer EU-lagstiftning som begränsar företagandet och medlemsländernas makt.

– Ofta lyfts den svenska modellen fram som en förebild, men om den sociala pelaren blir mer och mer lagstiftning, vilket vi redan sett hända, innebär det att man förstör svenska modellen, säger Carola Lemne.