– Nu är Svenskt Näringsliv arga, vi är glada. I 15 år har det varit tvärtom. Det är absolut så att EU har slagit in på en ny väg, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ledare från 26 EU-länder samlas i Göteborg för att diskutera hur ett mer socialt Europa ska skapas.

Till skillnad från vanliga toppmöten väntas inga stora formella beslut fattas. Däremot ska EU-ledarna skriva under den ”sociala pelaren” som innebär att EU-länderna ska försöka skapa ett mer socialt Europa.

Lönerna ska närma sig varandra och välfärden ska byggas ut i de fattigaste länderna, vill EU-kommissionen.

Men den sociala pelaren är inte bindande. De länder som inte vill följa den behöver inte.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldsson tror ändå att mötet i Göteborg kan bli början på ”en ny balans” inom EU.

– Jag berömmer gärna EU. De har tolkat Brexit och alla högerval på rätt sätt. Om EU bara blir en union för företag som kan spela ut medborgare mot varandra så kommer stödet för unionen att dö. Men nu har EU på rekordkort tagit fram en social pelare och parterna på arbetsmarknaden kan vara med och påverka, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Svenskt Näringsliv och flera borgerliga partier är däremot oroliga för den nya väg som EU ser ut att ta.

– Även om man hela tiden säger att pelaren inte ska vara rättsligt bindande så är det de facto en massa lagförslag på väg inom arbetsmarknadsområdet, sa Carola Lemne, vd för svenskt Näringsliv, på ett seminarium för några veckor sedan.

Enligt henne så riskerar EU:s nya väg att leda till att unionen inför fler nya lagar som kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden och därmed hota parternas förhandlingsfrihet.

Sociala pelaren

• Den innehåller 20 principer. Några är: utbildning och livslångt lärande, jämställdhet och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

• Principerna delas in i tre kategorier: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration.

Källa: EU