Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Globaliseringens tid är över, sa Allan Larsson.

Den 17 november möts EU:s statschefer i Göteborg. Statsminister Stefan Löfven (S) och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är värdar för mötet. Till stor del kommer det att handla om hur klyftorna mellan människor och länder ska minskas.

I veckan ställde sig EU-ländernas ministrar bakom den sociala pelaren som EU-ledarna väntas skriva under på det sociala toppmötet i Göteborg.

– Det vi ser nu är slutet på en lång politisk våg som varat i 30 år och som vi kallat för globalisering, sa Allan Larsson som är EU-kommissionens rådgivare inom dessa frågor, när han den 27 oktober deltog i ett seminarium i Europahuset i Stockholm.

Enligt den före detta socialdemokratiska finansministern så förändrades världen efter finanskrisen 2008.

Arbetslösheten sköt i höjden, statsskulderna skenade och demokratiska system ifrågasattes.

– Det skapades ett explosivt tomrum som högerextrems krafter har exploaterat, sa Allan Larsson.

Han ser det som att Europa nu står inför ett vägval som kan leda till en 30-årig våg av nationalism eller att politikerna svarar på det sociala missnöjet som har brett ut sig.

– Jag ser pelaren för sociala rättigheter som ett första steg på vägen. Det är ingen lagstiftning i sig; det är en viljeyttring.

I den sociala pelaren finns 20 principer, däribland jämställdhet, trygga anställningar och dialog mellan parterna.

Allan Larsson ger tre råd till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

• Fokusera på hur varje medlemsland ska öka möjligheten till omställning i ett arbetsliv som allt mer digitaliseras.

• Se ekonomisk och social utveckling som två sidor av samma mynt. Ekonomisk utveckling grundar sig på social trygghet.

• Medborgarna först. Fokusera mer på hur människor har det i arbetslivet och samhället.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som också deltog i seminariet, betonade att den sociala pelaren främst ska ses som en politiskt målsättning.

Allan Larsson sa att detta nya politikerområde inte innebär att EU ska få mer makt över detaljer. Istället är det de goda exemplen som ska spridas.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger att alla vill att alla ska få det bättre men ”frågan är hur.”

Hon oroas över att EU säger en sak, men gör en annan.

– Även om man hela tiden säger att pelaren inte ska vara rättsligt bindande så är det de facto en massa lagförslag på väg inom arbetsmarknadsområdet.

Enligt Carola Lemne förstår inte EU-institutionerna den svenska modellen och hon hävdar att Bryssel pressar parterna att ”förhandla under galgen” och hotar med lagstiftning om parterna inte når en överenskommelse tillräckligt snabbt.

LO är dock mer positiva till att EU nu allt mer fokuserar på att minska de sociala klyftorna.

– Äntligen börjar EU vrida fokus dit det bör vara, sa LO-utredaren Monika Arvidsson.

EU:s sociala pelare

• Den innehåller 20 principer. Några är: utbildning och livslångt lärande, jämställdhet och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

• Principerna delas in i tre kategorier: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration.

Källa: EU