Det var i augusti 2013 som olyckan inträffade. I samband med en ombyggnation av en galleria i Nyköping skulle tre cykelställ flyttas.

Två arbetstagare, en anställd av generalentreprenören JMW bygg och en anställd av en underentreprenör, Haga Rot, fick i uppdrag att utföra flytten.

För att förankra cykelställen borrade de två männen hål i marken och i samband med det råkade de borra sönder en starkströmledning så att gallerian drabbades av strömavbrott.

En tredje byggarbetare, anställd av en annan entreprenör, befann sig i närheten av hålet när strömmen åter kopplades på.

Han träffades av en ljusbåge av elektricitet och fick livshotande brännskador på armar, ben och mage och hans kläder började brinna.

Åklagaren ansåg att både JMW Bygg och Haga Rot brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Inget av företagen hade gjort tillräckliga riskbedömningar inför flytten av cykelställen, och de hade inte samordnat något säkerhetsarbete.

Arbetstagarna som utförde arbetet hade inte heller fått tillräckliga instruktioner och företagen hade inte vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder.

Tingsrätten i Nyköping delade åklagarens uppfattning. Att mannen som skadades var anställd av ett annat bolag spelar ingen roll, enligt domstolen, som konstaterar att han befann sig i närheten av hålet och träffades av ljusbågen av en slump.

De båda företagen döms därför att betala 600 000 kronor vardera i företagsbot.