”Naiva”. Det kallar finansminister Magdalena Andersson (S) dem som trodde att rut- och rot skulle stoppa svartarbetet och skattefusket i bygg- och städbranschen.

– Det är klart att det kan ha tagit bort en del svartarbete men det har också skapat en grogrund för annan form av ekonomisk brottslighet, säger hon.

Hon menar att det är bra att just den svarthärvan som Arbetet berättar om har nystats upp av myndigheterna. Men mer behöver göras, enligt henne.

Bland annat ska systemet med F-skattsedlar ses över, ett löfte som Socialdemokraterna presenterade redan inför valet 2014. F-skattsedel behövs exempelvis för att kunna använda rut- och rotsystemen men de är, enligt Skatteverket, för svåra att dra tillbaka när företag missköter sig.

Brevlådebluffen – så styrdes svartarbets­härvan

Arbetsrätt

En utredning i frågan är på gång och ska presenteras snart, enligt Magdalena Andersson. Någon lagstiftning hinns alltså inte med före nästa val.

– Det är klart att det ska vara lätt att bli företagare och få en F-skattsedel, men vi måste ändå kunna bekämpa fusk. Vi har lyssnat på skatteverket och de problem man ser.

Det skulle kunna innebära att det blir lättare att dra tillbaka F-skattsedeln i framtiden?
– Ja, det är sådant man måste titta på.

Enligt Magdalena Andersson är också rutinerna för identitetshandlingar på väg att skärpas. Men förändringen dröjer minst tre år.

I augusti tillsattes en utredning, som bland annat ska undersöka hur antalet utfärdare av id-handlingar ska kunna bli färre. Utredningen ska bli klar 2019 och ett lagförslag dröjer i alla fall till 2020.

Yonna Waltersson: Svårt att stoppa skattefusket

Chefredaktören

En tredje fråga som Skatteverket lyfter som ett hinder för ett sätta dit företagen som sysslar med svartarbete är sekretessen, både inom och mellan myndigheterna.

Enligt Magdalena Andersson väntar regeringen på förslag från Skatteverket för att förbättra situationen.

– Här vet jag att Skatteverket tittar på vad det finns för hinder. Det kan finnas en del lösningar som kräver lagändringar men de tittar också på om det finns något som inte kräver det. När de är klara med arbetet får de naturligtvis komma med förslag till regeringen.